SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Wat betekent de miljoenennota 2019 voor de EIA en MIA?

Nederland heeft als doel om in 2030 wel 49% minder CO2 te produceren ten opzichte van 1990. Dit lijkt nog ontzettend ver weg, maar vergis je niet, dit is al over twaalf jaar! Het kabinet ziet ook in dat dit nu actie vereist en wil dus forse stappen zetten naar schonere alternatieven voor uitstoot van uitlaatgassen, maar wil ook bedrijven en burgers op verschillende manieren stimuleren om de totale uitstoot omlaag te krijgen.

Eén van die manieren is door het aanbieden van fiscale voordelen voor bedrijven die investeren in bepaalde milieuvriendelijke en energiezuinige bedrijfsmiddelen. Deze regelingen zijn ook wel bekend als de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Positieve evaluatie voor EIA, MIA en Vamil: voortzetting horizonregeling

Zoals eerder besproken in onze voorgaande blog, zijn de EIA en MIA beiden gekoppeld aan een horizonbepaling van 5 jaar. Deze horizon loopt dit jaar af, en dit zou kunnen betekenen dat de regelingen daarmee ook aflopen.

Afgelopen Prinsjesdag is echter bekend geworden dat, naar aanleiding van de evaluatierapporten van onderzoeksbureau CE Delft, het kabinet deze regelingen voor nog een periode van vijf jaar wil voort zetten. Uit de rapporten bleek de doelmatigheid en effectiviteit van de regelingen en werden overwegend positieve resultaten geconcludeerd. De nieuwe horizon loopt tot 1 januari 2024 voor zowel de EIA, MIA als de VAMIL.

Maar, niet alles blijft hetzelfde

Ondanks dat er over het algemeen misschien niet hele spannende of onverwachte veranderingen te noemen zijn over de subsidie regelingen in 2019, is er wel een grote verandering wat betreft de EIA regeling aan te wijzen. Het kabinet heeft besloten om het EIA-aftrekpercentage te verlagen van 54,5% naar 45%.

Ook dit is naar aanleiding van het evaluatierapport. In het rapport constateerden de onderzoekers dat een aantal factoren de efficiëntie van de regeling beïnvloeden. Zo concluderen zij dat de financiële prikkel en de attentiewaarde van de maatregelen op de Energielijst beide bijdragen aan het beoogde effect om investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen te stimuleren. Echter speelt de attentiewaarde een veel grotere rol, en is het precieze aftrekpercentage een stuk minder bepalend. Sterker nog, de verhoging van 41,5% naar 58% van 2015 op 2016 leek geen aanwijsbare stijging in het bruto-investeringseffect te bewerkstelligen. Op basis van deze conclusies is als aanbeveling gegeven het aftrekpercentage te verlagen, en het kabinet is hier dan ook in meegegaan

Budgetten 2019

Waar het aftrekpercentage van EIA daalt, blijft het budget ten opzichte van 2018 gelijk. In 2019 zal het budget voor de Energie Investeringsaftrek dus ook weer € 147 miljoen bedragen. Wat betreft de MIA is er goed nieuws; het budget wordt opgehoogd met € 8 miljoen, waardoor het budget in 2019 op een totaal van € 107 miljoen komt. Echter lijkt ook meteen duidelijk waar dit ruimere budget vandaan komt; de VAMIL blijft weliswaar gelijk in aftrekpercentage maar het budget wordt gekort met 8 miljoen euro, wat een totaal budget van € 32 miljoen oplevert voor 2019.

Nog even alles op een rijtje:

Budget (in miljoenen euro)Percentage
2019wijziging2019wijziging
EIA147geen45%– 9,5%
MIA107+ 813,5 tot 36, 27% *geen
VAMIL 32– 875%geen

*Afhankelijk van de investerings-categorie

Extra klimaat budget

Daarnaast heeft de overheid, om de doelstelling voor CO2 reductie in 2030 te behalen, 300 miljoen euro aan ruimte opgenomen in een aanvullende post voor Klimaat.

Hoe dit budget ingezet gaat worden, is nog onbekend. Maar het laat goed zien, samen met de oprekking van de horizonregelingen, dat het kabinet hard aan de slag wil met burger en bedrijf om de CO2 uitstoot echt naar beneden te krijgen.

Wil je weten hoe jij hier aan mee kan helpen, hoe dit voor jou een direct voordeel op kan leveren of heb je vragen over andere (fiscale) subsidieregelingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 24-9-2018

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers