SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Prinsjesdag 2018: gouden subsidies in een gouden koffertje?

De derde dinsdag van september is het weer zover, de gouden koets en koffer worden tevoorschijn gehaald, de troonrede wordt voorgedragen en ook worden de fiscale plannen voor 2019 bekend gemaakt. Wat betekenen deze plannen voor de verscheidene regelingen op subsidievlak? Ondanks dat de echte plannen pas officieel kenbaar worden gemaakt op 18 september 2018, zijn er wel wat aanwijzingen die ons alvast een sneak peek geven in komend fiscaal jaar. Denk bijvoorbeeld aan het Regeerakkoord 2017-2021 en aan verschillende kamerbrieven; dit zijn in principe schatten aan kostbare informatie en hints. Op basis van deze documenten, hebben wij onderstaand overzicht van onze (voorzichtige) verwachtingen wat betreft EIA, MIA/Vamil en de WBSO voor 2019 opgesteld.

EIA, MIA en Vamil: voorzetting na 2018?

Horizonbepaling:

De EIA (Energie Investeringsaftrek), MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) -regelingen zijn alle drie gekoppeld aan een horizonbepaling. Met een horizonbepaling wordt bedoeld dat na een termijn van circa 5 jaar op basis van evaluatie, besloten wordt of desbetreffende regeling voorgezet of beëindigd zal worden. Bij zowel de EIA, MIA als Vamil, loopt deze horizon dit jaar af, en dit betekent dat er voor 1 januari 2019 een beslissing gemaakt moet worden.

Spannend

Zou komende Prinsjesdag dus nog wel eens heel spannend kunnen worden wat betreft de EIA, MIA en Vamil?

Nou, dat valt wel mee; uit kamerbrieven van juni 2018 over de evaluatierapporten van de regelingen blijkt namelijk al een positief oordeel en het kabinet wil de drie regelingen voortzetten met wederom een horizonbepaling van vijf jaar (evaluatiedata: 1 januari 2024).

Naast de positieve beoordeling, zijn er ook een aantal aanbevelingen rondom de regelingen gedaan. Eén van de meest opvallende aanbevelingen is om binnen de EIA het effectieve aftrekpercentage te verlagen. Het kabinet deelt deze conclusie en zal het huidige aftrekpercentage van 54,5% verlagen naar 45% in 2019. Het netto belastingvoordeel wordt daardoor weliswaar iets verlaagd, maar “blijft naar de mening van het kabinet op een voldoende niveau om ondernemers te prikkelen tot het treffen van energie-investeringen”, aldus Minister Eric Wiebers. Over de percentages van de MIA en Vamil worden geen uitspraken gedaan, en verwacht wordt dan ook dat deze voorlopig hetzelfde blijven. Voor de MIA geldt vooralsnog een aftrekpercentage van 36%, 27% of 13,5%, afhankelijk van de categorie waartoe de investering behoort. Binnen de Vamil kunnen bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu voor 75% willekeurig worden afgeschreven.

WBSO: Mogelijk kleine verhoging?

Ook over de WBSO zijn op 4 april 2018 al voorlopige uitspraken gedaan in een kamerbrief door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. In die brief wordt gesteld dat de WBSO een belangrijk instrument is om de private kosten van R&D te verlagen en de grondslag (innovatieve werkgelegenheid, lonen) trendmatig groeit, terwijl het budget voor de WBSO gefixeerd is. De WBSO blijft dus een belangrijke regeling voor Nederland in de ogen van het kabinet. Op basis van de over- of onderuitputting van RDA aftrek in 2015 en de WBSO in 2017, die beide van invloed zijn op het beschikbare budget voor 2019, worden aanpassingen (sleutels) voorgesteld voor de WBSO-parameters in 2019.

Het voorlopige voorstel in de kamerbrief betreft een verhoging van het aftrekpercentage met 1%-punt. Echter dekt het EZK zich voorlopig nog wel in: de inschatting dient er voornamelijk toe om aan te geven wat het zou gaan kosten om de parameters aan te passen, het ministerie wil hiermee niet vooruitlopen en de officiële parameters zullen toch echt pas aanstaande 18 september verschijnen.

Voorlopige verwachtingen:

Al met al lijkt het er op dat we voor komende Prinsjesdag op redelijk positief nieuws mogen hopen omtrent de fiscale regelingen in Nederland. Nog even alles op een rijtje:

prinsjesdag tabel

Vergeet niet dat dit slechts verwachtingen zijn op basis van voorlopige gegevens, genoemde verwachtingen geven een mooie indicatie maar zijn zeker niet definitief er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Zo blijft Prinsjesdag 2018 dus toch nog een beetje spannend!

Deel dit stuk

op 3-9-2018

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers