SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Energie en Milieu

MIA

Fiscaal voordeel

MIA (Milieu-investeringsaftrek) is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen. Op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 kunnen ondernemers investeringsaftrek aanvragen voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op onder meer de volgende gebieden: grondstoffen en afval, voedselvoorziening en landbouwproductie, mobiliteit, klimaat en lucht, ruimtegebrek, bebouwde omgeving.

Budget: € 114 miljoen

Deadline: aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend

Lees meer >

EIA

Fiscaal voordeel

EIA (energie-investeringsaftrek) is een fiscale faciliteit en heeft tot doel energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren. Je kan van de investeringskosten 45 % aftrekken van de fiscale winst van jouw onderneming. De investering moet ten minste € 2.500 bedragen.

Budget: € 149 miljoen

Deadline: aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend

Lees meer >

DEI+

Subsidie

Binnen de DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) zijn er diverse thema’s zoals: Energie-innovatie, CO2-reductie, Flexibilisering elektriciteitssysteem en Innovaties aardgasloze woningen-wijken en gebouwen.

Budget: € 140 miljoen met een minimale bijdrage per project van € 125.000 en een maximale bijdrage van € 15 miljoen.

Deadline: Elk thema heeft zijn eigen deadline

Lees meer >

SDE+

Subsidie

Met de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, het maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. SDE+ richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Binnen de regeling zijn er 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind, zon en windenergie op zee. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aparte aanvraagprocedure.

Budget: € 5 miljard

Deadline: oktober t/m november

Lees meer >

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers