SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM-REGELING)

SLIM-regeling

Plannen voor het opleiden en helpen ontwikkelen van personeel? De huidige arbeidsmarkt is buitengewoon krap waardoor steeds meer SUBtracers klanten zelf personeel gaan opleiden of helpen doorontwikkelen. Met de Subsidie voor Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM-regeling) wordt daar ook in 2022, zoals al aangekondigd in ons artikel, vanuit de overheid steun voor verleend. Ook bepaalde sectoren in het grootbedrijf komen in aanmerking voor de subsidie.

Binnen de SLIM-regeling bestaan twee mogelijke paden die bewandeld kunnen worden. Een pad voor een individuele aanvrager en een voor het aanvragen voor een samenwerkingsverband.

De volgende soorten projecten worden gesteund:

 • Het doorlichten van een onderneming met als doel het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan voor binnen de onderneming;
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 • Het ontwikkelen van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf; of
 • Het oprichten van een bedrijfsschool.

Hierbij mag het gaan om zowel externe als interne kosten, denk hierbij aan: inhuren van specialisten, organiseren van workshops, etc.

Budget en deadlines voor de SLIM-regeling in 2022

Subsidieaanvragen voor de SLIM-regeling worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan er budget beschikbaar is, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting.

Projecten met een individuele subsidieaanvrager kunnen worden ingediend vanaf 1 maart t/m 31 maart 2022 en van 1 september t/m 30 september 2022, voor samenwerkingsverbanden en het Grootbedrijf is de aanvraagperiode vanaf 1 april t/m 30 juni 2022.

Voor individuele aanvragers is het subsidiebedrag vastgesteld op maximaal € 25.000. De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering en bedraagt:

 • 80% van de projectkosten bij kleine mkb’s(<50 werknemers)
 • 60% bij overige mkb’s.

Voor een samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties is de maximale subsidie per samenwerking €500.000. Dat betekent dat de totale kosten van zo’n project € 833.333,- kunnen zijn, om voor het maximum van de SLIM-regeling in aanmerking te komen. In afwijking van het bovenstaande geldt voor het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten gunste van een bedrijfsopleiding een maximaal bedrag van € 2.700,- per praktijkleerplaats.
Kosten die voor de SLIM-subsidie in aanmerking komen zijn interne loonkosten (uniek binnen de subsidieregelingen) en externe kosten, die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Bovenop deze kosten komt een vaste opslag van 15% aan subsidiabele kosten voor alle overige kosten.

De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen. Een initiatief heeft een looptijd van max. 12 maanden en moeten binnen drie maanden na toekenning starten.

Onze consultants staan klaar om een project of business case telefonisch of op afspraak door te nemen, zodat er vervolgens tijdig geschakeld kan worden.

Vrijblijvend je kansen laten checken voor de SLIM-regeling? Bel nu 088 900 1100 of e-mail voor een afspraak.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers