SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Opleiding en personeel

ESF

Subsidie

Met hetESF (Europees Sociaal Fonds) levert de Europese Unie een bijdrage aan de versterking van de economische en sociale samenhang binnen Europa. Om dit te realiseren wordt verbetering van de werkgelegenheid- en arbeidskansen gestimuleerd. Alle bedrijven en instellingen die ten minste twee medewerkers in dienst hebben komen in aanmerking voor de subsidieregeling. Binnen een concern mag per onderneming één aanvraag worden ingediend.

Budget: 3 tijdvakken, met € 15 miljoen per tijdvak, maximale subsidie € 12.500 project

Deadline: –

Lees meer >

SLIM

Subsidie

De huidige arbeidsmarkt is buitengewoon krap waardoor steeds meer bedrijven zelf personeel gaan opleiden of helpen doorontwikkelen. Met de Subsidie voor Leren en Ontwikkelen MKB (SLIM-regeling) wordt daar nu ook vanuit de overheid steun voor verleend. Ook bepaalde sectoren in het grootbedrijf komen in aanmerking voor de subsidie.

Budget: € 15 miljoen (eerste tender MKB), € 14,5 miljoen (tweede tender MKB), € 17,5 miljoen (samenwerkingsverbanden) en € 1,2 miljoen (grootbedrijven).

Deadline: voor individuele subsidieaanvragers 2 maart t/m 31 maart en van 1 september t/m 30 september en voor voor samenwerkingsverbanden en het Grootbedrijf vanaf 1 april t/m 30 juni

Lees meer >

Tel mee met taal

Subsidie

De regeling Tel Mee Met Taal is een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS ter stimulering van de Nederlandse taalvaardigheid. De regeling is interessant voor internationale werknemers die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en waarbij het taalniveau onder 2f ligt. Het doel kan zijn:

  • Professioneel, benodigd voor het uitvoeren van het werk.
  • Sociale inclusie, zodat de medewerker beter wordt opgenomen in de NL samenleving (en daarmee ook beter presteert in zijn werk)

Budget: Per deelnemer die mee doet aan een taalcursus is €1.500 aan subsidie te verkrijgen.

Deadline: 1 januari 2021 t/m 28 februari 2021

Lees meer >

Praktijkleren

Subsidie

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Je vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. De RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling.

Budget: Het totale subsidiebudget wordt verdeeld onder de aanvragen. Het bedrag per aanvraag is maximaal € 2.700,- per student per studiejaar

Deadline: van juni t/m september

Lees meer >

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers