SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Je vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. De RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling.

Budget: Het totale subsidiebudget wordt verdeeld onder de aanvragen. Het bedrag per aanvraag is maximaal € 2.700,- per student per studiejaar

Deadline: van juni t/m september

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers