SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

EIA

Fiscale faciliteit EIA

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om investeringen in energiebesparende maatregelen en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren.

De regeling houdt in dat een percentage van de aanschafkosten van de investeringen die in aanmerking komen, van de winst kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een lagere fiscale winst, waardoor minder belasting verschuldigd is. De investeringsaftrek heeft geen invloed op de afschrijving. De betreffende bedrijfsmiddelen en de randvoorwaarden die daaraan gesteld worden, worden jaarlijks gepubliceerd in de zogenaamde Energielijst.

Deze lijst bevat de volgende categorieën:

 1. Bedrijfsgebouwen
 2. Processen
 3. Transportmiddelen
 4. Duurzame energie
 5. Energiebalancering
 6. Energietransitie

Naast specifiek omschreven bedrijfsmiddelen in bovenstaande categorieën, kan EIA ook aangevraagd worden op:

 • Generiek omschreven bedrijfsmiddelen
 • Een pakket aan bedrijfsmiddelen voor verbetering van de energieprestatie van een bestaand bedrijfsgebouw.
 • Kosten voor een energieadvies, maatwerkadvies of CO2-emissiereductieplan

Bijdrage en voorwaarden

Investeringen komen in aanmerking voor EIA, zolang:

 • de investering voldoet aan de in de Energielijst omschreven vereisten;
 • de ondernemer in Nederland belastingplichtig is (IB of VpB);
 • de aanvraag voor EIA op aanschafkosten binnen 3 maanden na verlening van opdracht wordt ingediend. Indien voor een bedrijfsmiddel gebruik wordt gemaakt van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kan geen EIA worden aangevraagd;
 • de aanvraag voor EIA op voortbrengingskosten (hieronder vallen o.a. arbeidskosten van eigen werknemers, die het bedrijfsmiddel produceren of installeren) binnen 3 maanden na het eind van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten worden gemaakt, wordt ingediend;
 • de investering in het geval van inkoop betrekking heeft op niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen;
 • het bedrag van de investering hoger is dan € 2.500.

Via de EIA kan in 2021 45 % van de investeringskosten afgetrokken worden van de fiscale winst van de onderneming.  Hiermee wordt een netto fiscaal voordeel gerealiseerd van ongeveer 10 %. De investering moet minimaal € 2.500 bedragen.

Ook goed om te weten: Investeringen die voor EIA gemeld worden, kunnen “gestapeld” worden met aanvragen onder de BIK-regeling.

Doelgroep

Het Nederlandse bedrijfsleven.

Budget en deadlines

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Het budget voor 2021 is €149 miljoen aan fiscaal voordeel.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers