SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

De WBSO in cijfers

De WBSO bestaat al meer dan 25 jaar en wordt gezien als een succesvolle en efficiënte regeling. Relatief weinig ambtenaren zijn bezig om 1,2 miljard euro de Nederlandse economie in te pompen.

In 2019 is de regeling formeel “geëvalueerd” en onderzocht. Een belangrijk moment in politiek Den Haag. Men concludeerde dat de WBSO een kostenefficiënte regeling is, die de meeste gebruikers waarderen en die een aantoonbaar positief effect heeft op de innovaties van bedrijven. In zijn WBSO-jaarrapportage 2020 zet subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de cijfers voor u op een rij:

Aantal bedrijven
20.340
MKB in de WBSO
97%
Aantal starters
2.800
Toegekende ontwikkelingsprojecten
130.064
Toegekende TWO-projecten (Technisch Wetenschappelijk Onderzoek)
5.306
Toegekende arbeidsjaren
87.956
Toegekende kosten
7,3 miljard euro
Toegekende loonkosten
4,4 miljard euro
Toegekende niet-loonkosten
2,9 miljard euro
Toegekende afdrachtvermindering
1,6 miljard euro
Toegekende afdrachtvermindering MKB
62% 
Verzilverde afdrachtvermindering
1,2 miljard euro

Verdeling WBSO-projecten 2020

In 2020 heeft de RVO 135.370 R&D-projecten toegekend (2019: 127.579). Het valt op dat gedurende de coronapandemie bedrijven juist meer innovatieve projecten hebben opgestart.

Toegekende kosten & belastingvoordeel, exclusief zelfstandige ondernemers

De IT sector (27% van totaal) krijgt 20% totale budget binnen (319 mio euro). Dit valt op omdat de aanvragen van SUBtracers hier met lage aantallen toch een groot onderdeel van zijn. SUBtracers vraagt groots aan dus. Dit terwijl wij goed scoren (slaagkans > 98%) maar vooral ook bij audits van de RVO. Dit komt natuurlijk omdat we alle aandacht hebben voor de WBSO-administratie van onze klanten.

Verdeling WBSO per sector

Verdeling WBSO per sector

Intermediairs

In 2019 is onderzoek gedaan naar de rol van intermediairs.

De IT sector (27% van totaal) krijgt 20% totale budget binnen (319 mio euro). Dit valt op omdat de aanvragen van SUBtracers hier met lage aantallen toch een groot onderdeel van zijn. SUBtracers vraagt groots aan, maar scoort vooral goed bij audits van de RVO. Daar maken we juist het verschil. Dit komt natuurlijk omdat we alle aandacht hebben voor de WBSO-administratie van onze klanten.

Subsidie adviseur ja of nee?

Het inschakelen van een intermediair is steeds gebruikelijker bij het aanvragen van WBSO. Er is onlangs landelijk onafhankelijk onderzoek gedaan naar de inzet en rol van intermediairs. Subtracers heeft hier input aan geleverd. Maar er is ook gebruik gemaakt van data van RVO.nl, enquêtevragen en interviews bij bedrijven die WBSO aanvragen.

Het aantal WBSO-aanvragers dat zich bij het aanvragen laat begeleiden door een intermediair is in de afgelopen tijd gestegen van 79% in 2011 naar 85% in 2017. Aangezien het MKB voor 97% deel uitmaakt van het aantal aanvragen, gelden voor hen dezelfde percentages.

Grote ondernemingen, die voor slechts 3% deel uitmaakt van alle WBSO-aanvragers, ligt het gebruik van intermediairs overwegend enkele procenten lager. SUBtracers helpt juist veel beursgenoteerde ondernemingen, waaronder AEX-bedrijven.

Zelfstandigen maken minder vaak gebruik van een intermediair, tussen de 60% en 70%. Uit de gesprekken is gebleken dat voornamelijk kostenoverwegingen hierbij een rol spelen. Juist voor ZZP-ers kent SUBtracers een aantrekkelijk lean ’n mean pakket, zodat de kosten vooraf inzichtelijk en duidelijk zijn. Wel is het van belang dat het inkomen boven de 52% inkomstenbelasting schaal zit.

Inzet van intermediairs door WBSO-gebruikers 2011-2017. Bron: RVO.nl

Redenen voor het wel of niet inschakelen van een intermediair

Er is uitgebreid onderzoek gedaan binnen en buiten SUBtracers.

Clienten kiezen bij SUBtracers voor aspecten als:

 • Hogere slaagkans
 • inzicht in strategische keuzes & spiegelen ideeën
 • inzicht in alle relevante subsidie mogelijkheden
 • focus op core business
 • vermindering administratie gezeur
 • hulp bij audits
 • strategisch plannen van de aanvraag werkzaamheden
 • controle op alle deadlines

In breder onderzoek komen de volgende punten naar boven:

Bedrijven geven aan:

 • geen tijd te hebben om een aanvraag in te dienen
 • geen ervaring te hebben met het indienen van een aanvraag
 • geen inzicht hebben in subsidiemogelijkheden
 • dat de aanvraagprocedure te complex is

Wat opvalt is dat bedrijven kiezen voor SUBtracers vanwege de USP’s: actieve controle en bijsturing op administratieve processen en diepgaande kennis, maar ook omdat SUBtracers gezien wordt als sparring-partner bij het opstellen van de strategische (innovatie) plannen.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers