SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Innovatie en R&D

WBSO

Fiscaal voordeel

De WBSO, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen, voorziet in een fiscale tegemoetkoming in de loonkosten van activiteiten gericht op onderzoek en ontwikkeling (speur- en ontwikkelingswerk, S&O) voor de eigen onderneming.

Budget: € 1.438 miljoen

Deadline: tenminste één volle kalendermaand voordat de S&O-werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijks mogen maximaal drie aanvragen worden ingediend voor een periode van drie tot zes maanden per aanvraag waarbij er geen overlap mag plaatsvinden tussen de aanvraagperiodes

Lees meer >

Innovatiebox

Fiscaal voordeel

De Innovatiebox kan van toepassing zijn als er innovatieve werkzaamheden verricht worden waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Oftewel, als je een goedgekeurde WBSO-aanvraag hebt.

Opbrengsten uit innovatie kunnen onder voorwaarden zeer gunstig belast worden tegen slechts 7% vennootschapsbelasting.

Deadline: doorlopend, voor een periode van 4-5 jaar

Lees meer >

MIT R&D samenwerkingsproject

Subsidie

De MIT regeling heeft tot doel het stimuleren van de aansluiting van mkb-ondernemingen bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Een R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling en is een samenwerking tussen twee of meer (niet in een groep verbonden) Nederlandse MKB-ondernemers.

Budget: € 4 miljoen

Deadline: juni t/m september, volgens het tenderprincipe

Lees meer >

MIT haalbaarheidsproject

Subsidie

Een MIT haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Het haalbaarheidsproject dient om de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart te brengen.

Budget: € 1,7 miljoen

Deadline: begin april, afhandelvolgorde van de ontvangen aanvragen (per dag) worden bepaald d.m.v. een loting

Lees meer >

VIA

Subsidie

De VIA regeling (Versneller Innovatieve Ambities) stimuleert innovatieve en economische ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen en levert een bijdrage aan CO2 reductie. De regeling bestaat uit drie onderdelen: ontwikkelingsprojecten (VIA2019OP), softwareontwikkeling (VIA2019SO) en organisatie-innovatie (VIA2019OI).

Budget: 35% – 50% subsidie per soort project, tot een maximum van € 100.000,-

Deadline: juni t/m december, aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst

Lees meer >

SBIR

Subsidie

SBIR (Small Business Innovation Research) subsidieert innovatieprojecten van startende en gevestigde bedrijven die maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. De regeling kent 3 fases, waarbij fase 3 niet gesubsidieerd is. Per fase gaan de ondernemingen met de beste offertes (projectvoorstellen) telkens door. Iedere SBIR-competitie leidt tot opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling met verschillende onderwerpen. Alleen in de periode dat een SBIR-oproep open staat, kan je daarvoor een offerte aanbieden.

Budget: elke SBIR-oproep heeft zijn eigen budget

Deadline: offerte indienen van april t/m juni

Lees meer >

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers