SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Borgstelling MKB-krediet

Verruiming BMKB i.v.m. corona

In verband met de corona crisis is de BMKB tijdelijk verruimd, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Met de verruimingsmaatregelen wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daarnaast heeft het kabinet besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2% bij een looptijd t/m 8 wartalen en naar 3% bij een looptijd van 9 t/m 16 kwartalen.

Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed moeten blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn.

BMKB

De BMKB is in het leven geroepen om traditionele (bancaire) financiering voor MKB bedrijven die anders niet genoeg onderpand cq. zekerheid konden bieden aan financiële instellingen, mogelijk te maken. Ook is er een klein potje voor niet-bancaire financiering. Als een innovatieve ondernemer beschikt over een goedgekeurde WBSO aanvraag, biedt dit aantrekkelijkere voorwaarden waarvoor een krediet kan worden afgesloten.

Mkb-ondernemers kunnen het borgstellingskrediet verkrijgen samen met een kredietaanvraag met een financier. In dit proces worden ook over de kredietvoorwaarden onderhandeld. Bij het afsluiten van het borgstellingskrediet moet een eenmalige provisie (variabel aan de looptijd) worden afgestaan aan de RVO.

Bijdrage en voorwaarden

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. De borgstelling dient samen met een geaccrediteerde financiële instelling aangevraagd te worden. SUBtracers werkt hierbij met haar netwerk van financiële experts binnen geaccrediteerde instellingen.

De verruiming van het BMKB omvat ook twee versoepelingen in de voorwaarden:

 1. De verplichting aan de banken om een persoonlijke borgstelling te vragen voor het krediet is verlaagd van 25% naar 10%
 2. Er wordt niet de eis gesteld dat er een tekort is aan zekerheden.

Doelgroep

Het Nederlandse bedrijfsleven.

Budget en deadlines

Het garantiebudget in 2021 is € 1.350 miljoen voor banken en € 150 miljoen voor niet-bancaire financiers.

De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen 75% financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal 50% van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

Zoals hierboven aangegeven is de duur van het verruimde bedrijfsborgstellingskrediet niet zes jaar, maar twee jaar. Uiterlijk na verloop van deze periode moet het bedrijfsborgstellingskrediet zijn afgelost. Dat kan op twee manieren:

 1. In de eerste plaats kan dat door het bedrijfsborgstellingskrediet na verloop van ieder kwartaal te verminderen met een vast bedrag, zodat het na verloop van twee jaar is afgelost. Het is aan de financier om te bepalen in welk kwartaal met de aflossing moet worden begonnen. Hoe later wordt begonnen met aflossen, hoe hoger het vaste bedrag zal zijn.
 2. De bank kan ook kiezen voor een aflossing aan het einde van de looptijd ten bedrage van de hoofdsom. Dit wordt bereikt door in het laatste kwartaal van de looptijd van het bedrijfsborgstellingskrediet met de aflossing te beginnen en deze dan in één keer af te lossen.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers