SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

MIA/VAMIL

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen. Op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 kunnen ondernemers investeringsaftrek aanvragen voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op onder meer de volgende gebieden:

De MIA-lijst

1. Grondstoffen en afval
2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
3. Mobiliteit
4. Klimaat en lucht
5. Ruimtegebrek
6. Bebouwde omgeving

Verder kan de MIA worden toegepast op milieuadvies.

Belangrijkste voorwaarden

Investeringen komen in aanmerking voor MIA en Vamil, zolang:

 • de investering voldoet aan de in de Milieulijst omschreven vereisten;
 • de ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden belastingplichtig is (IB of VpB);
 • de aanvraag binnen 3 maanden na verlening van opdracht worden ingediend. Indien voor een bedrijfsmiddel gebruik wordt gemaakt van de Energie-investeringsaftrek (EIA) kan geen MIA worden aangevraagd;
 • de investering in het geval van inkoop betrekking heeft op niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen;
 • de kosten toezien op het aanpassen van een bedrijfsmiddel, mits het ‘aangepaste bedrijfsmiddel’ voldoet aan de eisen van de Milieulijst;
 • het bedrag van de investering hoger is dan € 2.500 en investeringen van meer dan € 25 miljoen zijn uitgesloten.

Bijdrage en voorwaarden

Investeringen waarvan de code begint met:

 • een F of G, komen voor 36% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;
 • een A of D, komen voor 27% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;
 • een B of E, komen voor 13,5% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;
 • een A, B, C of F komen bovendien ook in aanmerking voor 75% willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

In enkele gevallen is het bedrag dat voor MIA en/of Vamil in aanmerking komt begrensd. Een aftopping van b.v. 50% voor de MIA betekent dat het MIA-voordeel slechts toegepast mag worden op de helft van het geïnvesteerde bedrag.

Ook goed om te weten: Investeringen die voor MIA gemeld worden, kunnen “gestapeld” worden met aanvragen onder de BIK-regeling.

Doelgroep

Het Nederlandse bedrijfsleven.

Budget en deadlines

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Het budget voor de MIA bedraagt in 2021 € 114 miljoen aan fiscaal voordeel. Voor de VAMIL is in 2021 een budget van € 25 miljoen beschikbaar.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers