SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Topsector energiestudies industrie

TSE topsector energiestudies industrie subsidie

Bezig met innovatie om CO2-reductie te realiseren? De TSE Topsector Energiestudies Industrie subsidie is een programma uit het Nederlandse Topsectoren beleid dat bijvoorbeeld een pilot van een nieuwe energie of CO2 reductie innovatie kan financieren. Om innovatieve ondernemingen te ondersteunen worden er voor de volgende projecten subsidie uitgetrokken:

 • Haalbaarheidsstudies: Voorafgaand een pilot moet er aan experimentele ontwikkeling worden gedaan. Zit jouw innovatie in deze fase? Dan kan er subsidie worden aangevraagd.
 • Milieustudie: De TSE studies industrie subsidie kan ook worden aangevraagd indien je onderneming wilt investeren in een nieuwe techniek. Heb je een innovatie op het oog om CO2-reductie te realiseren voor jouw bedrijfsprocessen? Dan kan voor het in kaart brengen van bijvoorbeeld de mogelijke uitkomsten in een Milieustudie, subsidie worden verkregen.
 • Vergelijkbare Studie: Vergelijkbaar met een Milieustudie, maar onder Vergelijkbare Studies kunnen projecten die grootschalige milieuvoordelen teweegbrengen ondergebracht worden. Hierbij kan aan projecten met thema’s als biobrandstoffen en CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) gedacht worden.

Budget en deadlines

De regeling is vanaf 18 januari t/m 7 september 2021 open waarbij ingediende voorstellen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Verder is het subsidiebedrag 50% van de te maken kosten met een maximum van € 500.000, met uitzondering van projecten op het gebied van CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage); hiervoor is het maximale subsidiebedrag € 2.000.000 per project. Voor middelgrote en kleine ondernemingen komt daar respectievelijk nog 10% en zelfs 20% bij.

Onze consultants staan klaar om een project of business case telefonisch of op afspraak door te nemen, zodat er vervolgens tijdig geschakeld kan worden.

Vrijblijvend je kansen laten checken voor de Topsector Energiestudies Industrie Subsidie? Bel nu 088 900 1100 of e-mail voor een afspraak.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers