SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Tel mee met taal

WAT IS DE TEL MEE MET TAAL REGELING?

De regeling Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS ter stimulering van de Nederlandse taalvaardigheid. De regeling is interessant voor internationale medewerkers die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en waarbij het taalniveau onder 2f ligt (vast te stellen met een “taalvaardigheidstoets”).  Een aangeboden taalcursus dient tenminste 30 contacturen te beslaan. Aan de taalcursus zelf zijn geen voorwaarden verbonden voor wat betreft de inhoud. Het doel kan zijn:

  • Professioneel, benodigd voor het uitvoeren van het werk.
  • Sociale inclusie, zodat de medewerker beter wordt opgenomen in de NL samenleving (en daarmee ook beter presteert in zijn werk)

Wij zijn een samenwerking aangegaan met Voorwaartz, een taalbedrijf dat door heel Nederland taalcursussen faciliteert. Voorwaartz is vanaf het begin betrokken bij de regeling Tel mee met Taal en speelde een rol bij de evaluatie van de pilots die aan deze regeling voorafgingen. Voorwaartz begeleidt de gehele subsidie aanvraag en de bijbehorende intake (om het niveau van de kandidaat vast te stellen) Ook monitoren ze de deadlines t.a.v. wat wanneer aangeleverd dient te worden. Voorwaartz hanteert een ondergrens van 3 deelnemers per traject en zal zelf de taalcursus verzorgen.

BUDGET EN DEADLINES

De aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 28 februari 2022. Voor werknemers van bedrijven die de Nederlandse taal op één of meer deelvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren) nog niet beheersen op het referentieniveau 2F kunnen we subsidie genereren van maximaal 67% (bij experimenten is dat 80%).

Per deelnemer die mee doet aan een taalcursus is € 1.500 aan subsidie te verkrijgen. Voor subsidieaanvragen door werkgevers is in 2022 totaal ruim € 4.8 miljoen beschikbaar (er is 2,9 miljoen euro beschikbaar voor laaggeletterde werknemers, 1,3 miljoen euro voor ouders en 625.000 euro voor experimenten).

Wij raden aan de aanvraag tijdig voor te bereiden en bij voorkeur op dag 1 in te dienen. Bij eventuele vragen in de daaropvolgende weken ben je dan nog tijdig in de race om de aanvraag af te ronden voordat het budget vergeven is.

Interesse in de Tel mee met Taal regeling, neem dan contact met ons op. Dan brengen wij je in contact met de juiste persoon bij onze partner Voorwaartz.

Logo Voorwaartz

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers