SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Tel mee met taal

WAT IS DE TEL MEE MET TAAL REGELING?

De regeling Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS ter stimulering van de Nederlandse taalvaardigheid. De regeling is interessant voor internationale medewerkers die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en waarbij het taalniveau onder 2f ligt (vast te stellen met een “taalvaardigheidstoets”).  Een aangeboden taalcursus dient tenminste 30 contacturen te beslaan. Aan de taalcursus zelf zijn geen voorwaarden verbonden voor wat betreft de inhoud. Het doel kan zijn:

  • Professioneel, benodigd voor het uitvoeren van het werk.
  • Sociale inclusie, zodat de medewerker beter wordt opgenomen in de NL samenleving (en daarmee ook beter presteert in zijn werk)

Wij zijn een samenwerking aangegaan met Voorwaartz, een taalbedrijf dat door heel Nederland taalcursussen faciliteert. Voorwaartz is vanaf het begin betrokken bij de regeling Tel mee met Taal en speelde een rol bij de evaluatie van de pilots die aan deze regeling voorafgingen. Voorwaartz begeleidt de gehele subsidie aanvraag en de bijbehorende intake (om het niveau van de kandidaat vast te stellen) Ook monitoren ze de deadlines t.a.v. wat wanneer aangeleverd dient te worden. Voorwaartz hanteert een ondergrens van 3 deelnemers per traject en zal zelf de taalcursus verzorgen.

BUDGET EN DEADLINES

Per deelnemer die mee doet aan een taalcursus is € 1.500 aan subsidie te verkrijgen. Voor subsidieaanvragen door werkgevers is totaal € 8.8 miljoen beschikbaar. De regeling was open van 1 januari 2021 t/m 28 februari 2021, maar het budget is in deze ronde niet geheel uitgeput, er is nog ca. € 2 miljoen te vergeven.

Daarom komt er nieuwe aanvraagronde: in de periode van 1 t/m 30 juni 2021 kunnen opnieuw aanvragen ingediend worden.

Wij raden aan de aanvraag tijdig voor te bereiden en bij voorkeur op dag 1 in te dienen. Bij eventuele vragen in de daaropvolgende weken ben je dan nog tijdig in de race om de aanvraag af te ronden voordat het budget vergeven is.

Interesse in de Tel mee met Taal regeling, neem dan contact met ons op. Dan brengen wij je in contact met de juiste persoon bij onze partner Voorwaartz.

Logo Voorwaartz

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers