SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Horizon Europe

Nederlandse innovatieve ondernemers en onderzoekers kunnen tot en met 2027 een beroep doen op financiering vanuit het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. Dit programma is gericht op o.a. de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor maatschappelijke uitdagingen op thema’s als digitalisering, zorg, mobiliteit en de energietransitie. Komend voorjaar gaat het EU-programma van in totaal € 95,5 miljard open.

Horizon Europe biedt financiële ondersteuning aan kennis- en onderzoekinstellingen en bedrijven die bezig zijn met onderzoek en innovatie. Het programma biedt toponderzoekers de kans hun baanbrekende onderzoeksprojecten uit te voeren, kennisinstellingen en bedrijven om internationaal samen te werken aan grote maatschappelijke vraagstukken en innovatieve ondernemers om hun internationale ambities waar te maken.

Horizon voor het midden- en kleinbedrijf

Vanwege het ambitieniveau zijn de subsidieprogramma’s in Horizon Europe grootschalig van opzet en daardoor moeilijk toegankelijk voor het mkb-segment. Een uitzondering vormt de European Innovation Council Accelerator Pilot. Dit programma is de opvolger van het Horizon2020 SME-instrument en richt zich uitsluitend op disruptieve innovaties van ondernemers en wetenschappers uit het midden- en kleinsegment. Indien succesvol kan een individuele mkb-onderneming tussen de € 500.000 en € 2.500.000 subsidie ontvangen voor de validatie en vermarkting van een nieuwe technologie (TRL 6-8). Voor activiteiten boven TRL8 is het daarnaast mogelijk om blended finance aan te vragen in de vorm van een mix tussen subsidie en equity financiering. Het maximale bedrag aan gevraagde equity-investering is € 15.000.000.

Inhoud Horizon Europe programma

Met Horizon Europe wil de EU het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Het programma bestaat uit 3 pijlers:

 1. Wetenschap op topniveau: bevordert de ontwikkeling van hoogwaardige kennis en vaardigheden en versterkt de leidende rol van de EU op wetenschappelijk gebied.
 2. Wereldwijde uitdagingen & Europees industrieel concurrentievermogen: ondersteunt onderzoek m.b.t. maatschappelijke uitdagingen en industriële technologieën op digitaal gebied, en op gebieden als energie, mobiliteit, voedsel en natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast voorziet het voorstel in het instellen van bepaalde onderzoeks-missies en partnerschappen, zoals het bereiken van emissieloze steden.
 3. Innovatief Europa: is gericht op de bevordering van innovatie door de oprichting van een Europese Innovatieraad.

Nieuw in Horizon Europe zijn de missies. Via deze missies kan financiering worden ontvangen voor projecten die bijdragen aan het oplossen van specifieke maatschappelijke uitdagingen. De hiervoor benoemde missiedomeinen zijn:

Voorwaarden

De Europese Commissie stelt jaarlijks samen met de lidstaten een werkprogramma op voor ieder onderdeel. In een werkprogramma wordt in detail beschreven welke onderzoeksactiviteiten en onderwerpen dat jaar voor een financiële bijdrage in aanmerking komen. Horizon Europe heeft voor de periode 2021-2027 een totaalbudget van ongeveer € 97,6 miljard.

Meer weten over het Horizon Europe programma? Laat ons je kansen checken. Bel nu 088 900 1100 of e-mail voor een afspraak.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers