SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

MKB-innovatiestimulering topsectoren – MIT

Inhoud MIT-regeling

De MIT-regeling heeft tot doel het stimuleren van de aansluiting van mkb-ondernemingen bij innovatieactiviteiten. Speciaal voor mkb-ondernemers biedt het ministerie van Economische Zaken daarom instrumenten aan binnen het programma MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

Waar eerder projecten aan moesten sluiten op een van de topsectoren, geldt in 2021 dat projecten moeten passen bij tenminste één van de volgende maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda’s (KIA):

 • Energie & Duurzaamheid;
 • Gezondheid en Zorg;
 • Landbouw,
 • Water en Voedsel;
 • Veiligheid;
 • Sleuteltechnologieën; of
 • Maatschappelijk verdienvermogen.

Daarnaast zijn er zeven instrumenten binnen de MIT-regeling, de belangrijkste lichten we hieronder toe:

 • MIT-haalbaarheidsproject: bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Het haalbaarheidsproject dient om de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart te brengen. De studie moet hierbij aansluiten op het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Let op: In 2021 moet worden gebruik gemaakt van een t.o.v. voorgaande jaren gewijzigd E-formulier en format projectplan.
 • MIT-R&D-samenwerkingsproject: bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling en is een samenwerking tussen twee of meer (niet in een groep verbonden) Nederlandse MKB-ondernemers.
 • Kennisvoucher: is een ‘waardebon’ (t.w.v. € 3.750) waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.
 • Innovatieadviesproject: wordt voor de start van een innovatietraject uitgevoerd en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag door een kennisinstelling.

Afhankelijk van het onderdeel (topsector en/of instrument) kan subsidie worden verstrekt aan een mkb-onderneming of een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Binnen een TKI werken ondernemers en wetenschappers samen op het gebied van onderzoek en wordt gezamenlijk gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen. TKI’s zijn opgericht in het kader van het Topsectorenbeleid en voeren innovatiecontracten uit.

Bijdrage en voorwaarden

Om aanvragers zoveel mogelijk kans te geven om projecten uit te voeren die passen binnen het kader van de MIT-regeling is besloten dat een mkb-ondernemer:

 • altijd een kennisvoucher kan aanvragen naast een subsidie voor een ander MIT-project; en
 • een aanvraag kan indienen en subsidie kan ontvangen voor één project van elk van de instrumenten binnen een subsidieplafond.

Budget en deadlines

De bijdragen verschillen per topsector en per MIT-instrument.

Haalbaarheidsprojecten

Het budget is € 1.265.760 in 2021. De subsidie bestaat, afhankelijk van het loket, uit een vastgesteld forfaitair bedrag van € 20.000 per aanvraag, óf 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000. Dit MIT-instrument is op 20 april 2021 opengesteld, met uitzondering van loket Flevoland. Deze laatste gaat per 11 mei open. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

De Rijksdienst voor Ondernemend (RVO) heeft bekendgemaakt, dat bij het landelijk loket € 400.000 budget beschikbaar is. Dit is alleen voor haalbaarheidsprojecten waarvan de activiteiten passen binnen paragraaf 3.e.1. Duurzame visserij en aquacultuur van de bijlage bij de regeling).

Voor alle overige onderwerpen moeten aanvragen dus bij de verschillende regionale loketten ingediend worden. Update 21 april: De budgetten van de loketten die op 20 april jl. zijn opengesteld, zijn overschreden. Het indienen van nieuwe aanvragen bij deze loketten heeft dus geen zin.

R&D-samenwerkingsprojecten

Het budget is € 2.953.440 in 2021. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000 per project. Indienen volgens het tenderprincipe. De openstelling voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten is naar verwachting van 1 juni 2021 (vanaf 9.00 uur) tot en met 9 september 2021 (vóór 17.00 uur).

Bij het landelijk loket is € 3.055.625 budget beschikbaar, waarvan ten hoogste € 1.527.812 oftewel 50% van het totale budget voor grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

Kennisvouchers

Het budget is jaarlijks € 2 miljoen. Aanvragen kunnen vanaf 20 april 2021 tot en met 9 september 2021 worden ingediend. Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first served principe. De subsidie bedraagt 50% van de voucher.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers