SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

WBSO 2023, geen veranderingen

Heeft u als ondernemer voornemens om in 2023 een WBSO aan te vragen?
Er gelden dan dezelfde parameters, percentages en plafonds als in 2022 

In 2023 kunt u bovendien maximaal 4x per jaar een WBSO aanvraag indienen. Houdt wel rekening met de minimale aanvraagtermijn van drie maanden.
Aangezien elke aanvraag datum een standard vervaldatum heeft van 31 december, overlappen volgende inzendingen met eerdere inzendingen

Verrekenen WBSO voordeel 2023 in de loonaangiften

Als de RVO uw aanvraag positief heeft beoordeeld ontvangt u een S&O- verklaring 

Het verrekenen van het voordeel is gemakkelijker dan voorheen. Zodra u de S&O- verklaring hebt ontvangen, kunt u de S&O-afdrachtverminderingen  verrekenen met nog resterende aangiftetijdvakken voor loonheffingen. U kunt de loonheffing in een keer verrekenen als de loonheffing hoog genoeg is. Anders zullen we het verrekenen in meerdere maanden, afhankelijk van uw loonheffing. Deze vereenvoudiging is sinds 2022 ingesteld om ondernemers te helpen sneller het voordeel te verrekenen

WBSO 2024 en verder

De invloed op de stijgende inflatie op de WBSO moet nog nader worden onderzocht. Wel vraagt de Tweede Kamer om onderzoek naar het effect op de innovatiebevordering van de WBSO. De WBSO uitkering bestaat uit zowel loonkosten als niet loonkosten, waarbij voor de berekening een referentiejaar voor loonkosten wordt gehanteerd. Dit referentiejaar ligt twee jaar voor het lopende jaar. Hierdoor is er een vertraging van twee jaar in de berekening van de WBSO- uitkering. Dit betekent dat ondernemers de aankomende twee jaar een kleiner  percentage financiële steun krijgen als de huidige loonkosten, die stijgen vergeleken met de loonkosten van twee jaar geleden. De gecorrigeerde loonkosten zullen naar verwachting geen juiste weergave zijn van de werkelijke loonkosten.

Deel dit stuk

op 11-2-2023

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers