SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Inflatie maakt innovatieregeling WBSO ‘duurder’

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO; een fiscale regeling om innovatie aan te moedigen) blijft volgend jaar qua inhoud gelijk en naar verwachting onverminderd populair. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) voorziet een zo groot beroep op het instrument dat het totale beschikbare budget van 1.370 miljoen euro voor 2023 tekort schiet. 

Genoemd tekort bedraagt dertien miljoen euro. Voor 2023 wordt een benodigd budget van 1.383 miljoen euro geraamd, een stijging van 62 miljoen euro ten opzichte van de raming voor dit jaar. In het belang van een stabiel innovatie- en investeringsklimaat handhaaft Adriaansens nu de grondslagen van de WBSO. Het tarief van de eerste schijf (tot 350.000 euro) blijft volgend jaar 32 procent, dat voor starters veertig procent. Het tarief van de tweede schijf blijft zestien procent.

Adriaansens gaat wel kijken hoe ze de budgetproblematiek in de toekomst  kan oplossen. De verwachting is dat met continu stijgende lonen en prijzen het ‘speur- en ontwikkelingswerk’ duurder wordt, wat weer zijn weerslag heeft op het beroep op de regeling. Als het budget vast blijft, zal de stimulering van innovatie vanuit de WBSO in reële termen kleiner worden.

Sander Wolfensberger, partner bij het subsidieadviesbureau SUBtracers, betreurt een dergelijke ontwikkeling. Hij wijst erop dat met name de loonkosten van it’ers die voor onderzoek worden ingezet, flink omhoog gaan. ‘Het zou jammer zijn als de broodnodige innovatie hierdoor wordt afgeremd. De regeling lijkt een beetje in de vergeethoek te raken, terwijl deze al meer dan 25 jaar een bewezen effectieve manier is om innovatie in Nederland aan te jagen.’

Definitie

Overigens heeft Adriaansens besloten de definitie van programmatuur (softwareontwikkeling) in de WBSO niet aan te passen. Gesprekken met bedrijven en intermediairs over de definitie maakten duidelijk dat er wordt gehecht aan stabiel beleid, stabiele parameters en een toekomstbestendige WBSO. Het bleek niet mogelijk om tot een breed gedragen aanpassing te komen; alle voorgestelde en opgebrachte opties hadden volgens de meerderheid van de geraadpleegde partijen meer na- dan voordelen. Een voorbeeld daarvan is een verruiming van de definitie specifieke hoogwaardige ict-toepassingen. Om die verruiming te dekken, zou de regeling gelijktijdig dan ook elders versoberd dienen te worden.

Deel dit stuk

op 28-9-2022

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers