SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Wat jij moet weten over de EIA

De Energie-investeringsaftrek geeft belastingvoordelen voor ondernemers die investeren in energiebesparingen zoals duurzamere energie en C02-daling. Door het programma wordt de belastbare winst verlaagd, waardoor de verschuldigde vennootschapsbelasting daalt.

Wat is de EIA? 

EIA staat voor Energie-investeringsaftrek. De EIA is een fiscaal voordeel in Nederland voor ondernemers die investeren in energiezuinige technieken. Het stelt ondernemers in staat op een deel van de invensterings kosten te af te trekken van hun winst , waardoor de vennootschapsbelasting verlaagd wordt en het netto voordeel ontstaat 

Welk voordeel biedt de EAI mij?

Er kan 45,5% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst als er in de investering in aanmerking wordt gekomen met de EIA. Zo levert het  gemiddeld 11% netto voordeel op, omdat het de vennootschapsbelasting verlaagt . 

EIA geschikt voor mij?

Je bent geschikt voor de EIA als je een ondernemer bent die vennootschapsbelasting betaalt in of uit inkomsten. Als je investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Energielijst staat, kun je profiteren van de EIA. Overheidsondernemingen, verenigingen en vestigingen kunnen onder bepaalde omstandigheden belastingplichtig zijn voor vennootschapsbelasting en ook gebruik maken van de EIA 

Wat moet ik doen voor de EIA?

Aanschafkosten en voortbrengingskosten komen in aanmerking voor subsidie. Dit kunnen loon- en materiaalkosten voor productie en installatie zijn, maar ook uitgaven voor technische voorzieningen of aanpassing van bestaande bedrijfsmiddelen.Subsidie kan bestaan uit aanschafkosten en voortbrengingskosten. Bijvoorbeeld materiaalkosten bij installatie en productie. Het is ook erg convenient om eigen producten op de Energielijst geplaatst te krijgen. Dit daalt de investeringsdrempel voor potentiële afnemers, met als resultaat een concurrerend product 

Deel dit stuk

op 5-6-2023

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers