SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Nieuwe maatregelen binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) bekend gemaakt

Hoewel de Energielijst 2020 zelf nog niet gepubliceerd is, zijn de nieuwe maatregelen voor klimaat- en energietransitie binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) al wel bekend gemaakt in de Staatscourant. Hiermee is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een aantal weken vroeger dan normaal, de afgelopen jaren werden wijzigingen van de EIA-regeling voor het komende jaar altijd gepubliceerd in de week tussen Kerst en Oud en Nieuw.

Bij de wijzigingen in de Energielijst voor 2020 ligt de nadruk vooral op nieuwe maatregelen die de klimaat- en energietransitie verder moeten bevorderen. Dit was ook al aangekondigd op Prinsjesdag.
Hieronder een toelichting op de belangrijkste wijzigingen:

Energietransitie en CO2-emissiereductie

Onderdeel F van de Energielijst 2020, dat in 2019 alleen toezag op ondersteuning van energietransitie, wordt in 2020 uitgebreid met CO2-emissiereductie. Hiervoor zijn in de Energielijst 2020 voor het eerst technische voorzieningen ter bevordering van de reductie van broeikasgassen in bestaande processen opgenomen. Voorwaarde om voor EIA in aanmerking te komen, is een emissiereductieplan. De eisen waaraan dit plan moet voldoen, staan beschreven in onderdeel G van de Energielijst.

Ook wil de overheid in 2020 elektrificatie in bedrijfsprocessen bevorderen door het vervangen van gasgestookte installaties door elektrische toestellen voor stoom- en thermische olieproductie. Daarnaast wordt de aanleg van nieuwe warmte- en koudenetten gestimuleerd door sommige investeringen in de warmte- en koude-infrastructuur tussen bron en eindgebruiker in de EIA op te nemen.

Gebouwde omgeving

Naast technische aanpassingen is een warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel als nieuwe omschrijving toegevoegd. Vanuit EU-voorschriften wordt voortaan gekeken naar het seizoensgebonden rendement van verwarmingstoestellen, zodat verschillende toestellen eenduidig vergeleken kunnen worden. De omschrijvingen voor warmtepompen zijn hierop aangepast.

Om rekening te houden met het verschil in rendement tussen verschillende typen LED-verlichting wordt in de Energielijst 2020 onderscheid gemaakt tussen LED-spots en LED-downlighters enerzijds en LED-armaturen anderzijds.

Processen

Naast technische aanpassingen worden warmtepompen op aardgas niet langer in de Energielijst opgenomen. In plaats daarvan worden elektrisch aangedreven alternatieven gestimuleerd. In de omschrijving voor de transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie en de omschrijving voor de energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie, zijn adiabatische voorkoelblokken bij een luchtgekoelde gaskoeler als optie toegevoegd. Deze onderdelen verbeteren de energie-efficiëntie van deze koel- en/of vriesinstallaties.

De omschrijving voor LED-belichtingssystemen voor tuinbouwkassen is aangepast zodat nu alle typen belichtingssystemen onder deze omschrijving vallen.

Transportmiddelen

De omschrijving van de scheepsdieselmotoren is aangepast, omdat er inmiddels moderne energie-efficiënte scheepdieselmotoren beschikbaar zijn met een brandstofverbruik van minder dan 195 g/kWh. Zogenoemde spudpalen (deze worden in binnenwateren gebruikt als anker) worden steeds vaker in de binnenvaart toegepast, met name vanwege het gebruiksgemak. Uit een recent onderzoek is echter gebleken dat spudpalen alleen een energiebesparing realiseren indien deze op werkschepen worden toegepast. Daarom is alleen voor de toepassing op werkschepen de spudpaal in de nieuwe omschrijving opgenomen.

Duurzame energie

De omschrijving voor de biobrandstofproductie-installatie is uitgebreid met nabehandelingsapparatuur specifiek voor de productie van BioLNG. Hierdoor wordt vervanging van fossiele brandstoffen door groene brandstoffen voor transport gestimuleerd.

Met betrekking tot zonnepanelen: Op verzoek van het parlement is verzocht om deze niet te stimuleren wanneer de panelen geplaatst zouden worden op landbouwgrond of in natuurgebieden. In de nieuwe omschrijving zijn zonnepanelen in deze toepassingen daarom uitgesloten.

Bij accu’s voor opslag van duurzame elektriciteit zijn accu’s voor (interne) transportmiddelen uitgesloten, waardoor wordt voorkomen dat accu’s van bijvoorbeeld heftrucks onder deze techniek vallen.

Vragen over onze dienstverlening met betrekking tot fiscale en subsidieregelingen voor ondersteuning van je innovatie- of investeringen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers