SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Innovatie in Nederland: WBSO en Innovatiebox 2017

Het is bijna weer de derde dinsdag van september: Prinsjesdag! Op deze dag presenteert het kabinet de plannen voor volgend jaar in de vorm van de Miljoenennota, de Rijksbegroting en
het Belastingplan voor 2017. Maar wat zijn eigenlijk de verwachtingen met betrekking tot de WBSO en Innovatiebox?

WBSO 2017

Om meer te kunnen zeggen over de verwachtingen voor 2017, is een terugblik op de WBSO in 2016 zinnig. Dit jaar zijn forse wijzigingen doorgevoerd in deze regeling voor stimulering van de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven. De belangrijkste aanpassingen waren de integratie van de RDA regeling voor aan R&D gerelateerde kosten & uitgaven in de WBSO én de aanscherping van de regelgeving voor ICT ontwikkelingen. Daarnaast hebben we tevens gezien, dat het beoordelingsregime voor WBSO aanvragen fors is aangescherpt.

Vanwege de significante wijzigingen in 2016, is het onze verwachting dat veranderingen in de WBSO voor 2017 beperkt zullen zijn. Zoals altijd kunnen er aanpassingen zijn aan het budget, het WBSO percentage en mogelijk ook aan de R&D kosten/uitgaven. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan een wijziging in het forfaitaire bedrag per S&O uur.

Nog een paar dagen geduld voordat de officiële plannen van het kabinet gepresenteerd worden!

Innovatiebox 2017

De innovatiebox is een regeling om de (winst)belastingdruk te verminderen voor innovatieve bedrijven. Lees: bedrijven die in het bezit zijn van een WBSO-verklaring of patent. Voor de innovatiebox is het al eerder duidelijk geworden, dat – mede onder internationale druk – wijzigingen doorgevoerd zouden gaan worden. Eind mei heeft het Ministerie van Financiën al een concept wettekst gepubliceerd voor internetconsultatie met betrekking tot de voorgenomen wijzigingen.

De hoofdpunten in dit voorstel zijn de volgende:

 • Een verscherping in de administratieve eisen waarbij inzicht in de (gemaakte) ontwikkelkosten voor zowel de eigen ontwikkelactiviteiten als de kosten aan uitbestede of ingekochte innovatie cruciaal worden voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.
 • Om de kleinere ondernemers niet onevenredig te belasten met extra administratieve lasten, wordt voorgesteld om onderscheid te maken tussen ‘kleine’ en ‘andere’ belastingplichtigen.
 • De WBSO-verklaring blijft gelden als voorwaarde voor toegang tot de innovatiebox.
 • Het innovatiebox-forfait blijft bestaan.
 • Voor innovaties die uiterlijk op 30 juni 2016 zijn ontwikkeld, komt een overgangsregeling.

Voor de definitieve plannen, die per 1 januari 2017 van kracht zullen worden, moeten we het Belastingplan voor 2017 afwachten.

Prinsjesdag

Dinsdag 20 september is het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander spreekt de Troonrede uit en om 15:15 uur biedt minister Dijsselbloem de Miljoenennota en Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. SUBtracers neemt de plannen door zodra deze beschikbaar zijn en houdt je op de hoogte van de wijzigingen voor 2017 op fiscaal en subsidie gebied.

Ben je geïnteresseerd in het aanvragen van WBSO en de innovatiebox en de optimale insteek voor jouw bedrijf? Neem contact op met SUBtracers via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 15-9-2016

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers