SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Strenger beoordelingsregime WBSO aanvragen

Als je zoveel WBSO aanvragen verzorgt als SUBtracers, kan het niet anders dan dat bepaalde trends in het proces zich openbaren. In 2016 zijn dat trends specifiek met betrekking tot de beoordeling van ingediende aanvragen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). WBSO aanvragen worden dit jaar strenger beoordeeld in vergelijking met vorige jaren.

De wetgeving is met ingang van 1 januari 2016 inderdaad op enkele punten gewijzigd. Het lijkt er echter sterk op dat de beoordeling op meer punten is aangescherpt, dan aan de wetswijziging is toe te rekenen.

Gesignaleerde trends in de beoordeling van WBSO aanvragen

1. Samenwerking
Zo stelt de RVO bij de beoordeling van de WBSO aanvragen steeds vaker vragen over de samenwerking tussen entiteiten, als deze niet tot dezelfde fiscale eenheid behoren. De RVO wil in dit geval vaak weten welke entiteit aan welke module of deelontwikkeling werkt. Vaak zijn deze vragen gelukkig relatief eenvoudig te beantwoorden. Voor de WBSO aanvragen van 2017 zullen wij proactief hierop gaan inspelen door de samenwerking meteen in de aanvraag meer specifiek uit te splitsen. Met deze insteek kunnen, soms onnodige, vragen vanuit de RVO voorkomen worden.

2.Technische expertise van S&O medewerkers

Verder zien wij dat de RVO met een zeer kritische blik kijkt naar de achtergrond van de medewerkers die worden opgevoerd voor de WBSO. Zij dienen voldoende technische expertise te hebben om het aannemelijk te maken dat zij de ontwikkelingen uitvoeren, die in de aanvraag worden beschreven. SUBtracers speelt hierop in door bij nieuwe WBSO aanvragers van tevoren al na te gaan wie de programmeeractiviteiten gaan uitvoeren en de technische CV’s op te vragen. Op deze manier is de betreffende informatie paraat als aanvullende vragen vanuit de RVO worden gesteld en wordt hiermee vertraging in de beoordeling voorkomen.

Voor de WBSO aanvragen voor 2017 zullen wij wederom nagaan of van de beoogde projectmedewerkers de benodigde technische expertise voldoende aangetoond kan worden.

3. Formele programmeertalen
De eis dat bij programmatuurontwikkeling gewerkt dient te worden in een ‘formele programmeertaal’ is natuurlijk een punt dat in de wijziging van de WBSO regelgeving expliciet benoemd wordt. Toch willen wij deze aanscherping in dit overzicht niet overslaan. Wij bemerken namelijk, dat in de beoordeling van de aanvragen onduidelijkheid lijkt te zijn in wat een ‘formele programmeertaal’ precies is. Aangezien de RVO geen lijst met formele programmeertalen heeft gepubliceerd, blijft het gissen welke talen niet meer in aanmerking komen. Tot nu toe lijkt het er echter op dat de meest gebruikte programmeertalen zoals Java en C++ gewoon worden goedgekeurd door de RVO.

4. Meer strikte interpretatie
Tenslotte hebben wij gemerkt dat de RVO dit jaar de WBSO wetgeving die ook vóór 2016 al gold,  nauwer is gaan interpreteren. Dit heeft als gevolg dat technische problematiek die verwacht wordt binnen een project nog beter uitgediept moet worden bij de voorbereiding van een WBSO aanvraag. Vooral bij IT bedrijven die op basis van Agile principes ontwikkelen, kan het lastig zijn om dit te overzien. Het moment van aanvragen ligt immers  3 tot 6 maanden voor de daadwerkelijke uitvoer van de verschillende (deel)ontwikkelingen.

Het goede nieuws
Ondanks het strengere beoordelingsregime van de RVO, behaalt SUBtracers een slagingspercentage van ruim 99% van de door ons ingediende WBSO aanvragen. Wij brengen bij de voorbereidingen voor de 2017 aanvragen uiteraard onze ervaring weer in de praktijk om maximaal resultaat voor onze cliënten te behalen.

Vragen over onze WBSO dienstverlening? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Deel dit stuk

op 14-9-2016

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers