SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

WBSO Checklist

WBSO administratie op orde?

SUBtracers heeft een aantal vragen op een rij gezet waaraan de administraties kunnen worden getoetst. Voorkom verrassingen en neem ze even door. Zie hier de pdf versie van de checklist om de diverse punten op een later moment nog eens door te nemen.

WBSO checklist
Met deze checklist kan je tijdens én na afloop van een periode controleren of aan de voorwaarden van de WBSO regeling wordt voldaan. Zo voorkom je onverwachte verrassingen aan het einde van het jaar.

Het administratieve na-traject

 • Is de urenadministratie up-to-date?

Per medewerker dient een urenregistratie, bij voorkeur ondertekend door werknemer en leidinggevende, bijgehouden te worden met daarin de WBSO-uren per project. Je mag maximaal 10 werkdagen achterlopen met het bijhouden van deze administratie.

 • Is de inhoudelijke administratie up-to-date?

Per project dient een chronologisch overzicht bijgehouden te worden waaruit de voortgang van het project inclusief de technische moeilijkheden blijkt. Bij afgeronde projecten m.b.t. technische haalbaarheid of technisch onderzoek dient er altijd een eindrapportage te worden opgesteld met daarin opgenomen de conclusies van het project.

Inhouding WBSO-subsidie

 • Wordt de afdrachtvermindering uit de toezegging toegepast?

Je heb voor je WBSO-project(en) een positieve toezegging ontvangen. Gedurende de in de toezegging vastgestelde periode mag het bedrijf een afdrachtvermindering toepassen. De toezegging vermeldt naast het aantal WBSO-uren ook een vast uurtarief.

Afronding van de S&O-periode

Het mededelen van gerealiseerde S&O-uren is voor iedereen verplicht, ongeacht het aantal gerealiseerde S&O-uren. Dit dient binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de S&O verklaring is afgegeven, gemeld te worden. Zijn alle WBSO-uren voor de afgeronde periode bekend?

 • Zijn alle WBSO-uren voor de afgeronde periode bekend?
 • Welke bedragen aan afdrachtvermindering zijn tijdens de S&O-periode ingehouden?

Naar download WBSO checklist

Deel dit stuk

op 4-3-2015

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers