SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

De WBSO meldingen komen er weer aan…

2021 was weer een uitzonderlijk jaar. We hebben opnieuw gedeald met het virus en hebben gezamenlijk met het jaar daarvoor meer thuis gezeten dan ooit. Enkele dingen zullen echter nooit veranderen en vormen een zekerheid in onzekere tijden. Een rots in de branding, de stip aan de horizon. We hebben het over de WBSO-meldingen, die ook weer over 2021 weer moeten worden verricht.

SUBtracers verricht deze meldingen voor haar klanten. Dat neemt niet weg dat er enkele voorbereidingen nodig zijn van jouw kant1

WBSO compliance

Vanaf de start van de aangevraagde subsidieperiode geldt een verplichting tot het bijhouden van een WBSO-administratie. Noem het een routekaart die leidt naar een succesvolle afronding van 2021:

1) Het aantal gerealiseerde Speur & Ontwikkelwerk uren in 2021 dient per medewerker te zijn bijgehouden. De melding wordt gedaan over het totaal aantal gerealiseerde uren. Door onverwachte gebeurtenissen (corona) kan het zijn dat voorgenomen ontwikkelingen zijn uitgesteld, waardoor minder uren aan S&O zijn besteed dan gepland. Wij adviseren graag over het verdelen van de uren over periodes, om tot de optimale fiscale korting te komen waar je recht op heeft. Onbenutte, maar wel toegekende S&O uren mogen namelijk in een latere periode in het jaar gerealiseerd worden.

2) Ook dient een project administratie te worden bijgehouden, die samen met de uren een duidelijk beeld moet geven van de aard, inhoud en voortgang per WBSO-project. Denk aan gespreksverslagen, (foto’s van) prototypes, verschillende versies van code in versiebeheersystemen en issue trackers. Hierover wordt geen melding gedaan, maar bij de steekproefsgewijze controles (audits) van de RVO is het van belang dit te kunnen laten zien.

Zorg dus dat deze informatie beschikbaar is en controleer het goed.

Ondersteuning nodig?

SUBtracers biedt aan nieuwe klanten een “kick-off” aan, waarin we de WBSO-verplichtingen in groot detail toelichten. Ook gaan we hierbij na welke aanpassingen aan de administratieve processen nodig zijn om te voldoen aan de vereisten vanuit de WBSO-regeling. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om een “pre-audit” te verrichten waarin wij nagaan of de WBSO-administratie voldoende aansluit bij de regeling. Als dat niet het geval blijkt, dan bieden we advies en ondersteuning om de administratie pragmatisch en efficiënt in te richten. Dit leidt uiteindelijk tot een minimum aan compliance risico’s.

Begin daarom ook nu al met het op orde brengen van de administratie voor 2022. Want hoe dit jaar ook zal verlopen, één ding is in ieder geval zeker, ook volgend jaar zal de meldingsplicht er zijn.

Meer weten over subsidieregelingen zoals de WBSO en bijbehorende compliance? Neem gerust contact met ons op via info@subtracers.com of 088 – 900 1100!

Auteur: Sander Wolfensberger

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers