SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

WBSO-aanvraag afgewezen. Geen stress, wij helpen!

Na tijden wachten op de beoordeling van jouw WBSO-aanvraag krijg je een bericht van afwijzing. Geen stress! Er is altijd een mogelijkheid om een bezwaar tegen dit besluit aan te tekenen of op een andere manier toch zo snel mogelijk een goedkeuring te krijgen. Lees in deze blog meer over de procedure om in bezwaar te gaan én over de insteek van de hoorzitting. De WBSO-aanvraag kan nog worden goedgekeurd als het bezwaar wordt gehonoreerd!

In bezwaar of niet?

Het is van belang om de volgende punten in je hoofd te houden bij de beslissing of je in bezwaar wilt gaan:

 • Kosten/baten analyse: hoeveel tijd ben je kwijt aan een bezwaarprocedure en wat levert het de organisatie op qua afdrachtvermindering (per kalenderjaar)?
 • Belang van de innovatiebox: indien de organisatie gebruik maakt van de innovatiebox die leunt op het hebben van een (doorlopende) WBSO verklaring, dan heeft een afwijzing van een WBSO project hierop mogelijk ook een nadelige impact. Neem dit mee in de overweging om in bezwaar te gaan.
 • Heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een punt? Is de argumentatie van de afwijzing terecht?
 • Kan in een hoorzitting verdiepende technische informatie worden overgedragen, die verder gaat dan eerder aangeleverd? Doordat de hoorzitting pas later zal plaatsvinden, zijn de innovaties tegen die tijd meestal al een stuk verder en kunnen ze concreter worden gepresenteerd.

Wanneer en hoe een bezwaarschrift indienen?

Om schriftelijk in bezwaar te gaan heb je volgens de beslissingsbrief van de RVO zes weken (na de dagtekening van de brief). Het is mogelijk om in eerste instantie pro forma bezwaar aan te tekenen. Hierop volgend zal het RVO een termijn geven waarin het volledige bezwaarschrift ingediend moet worden. Onze ervaring heeft geleerd dat hier doorgaans vier weken uitstel wordt verleend. 

Je tekent bezwaar aan door een bezwaarschrift in te dienen bij de afdeling Juridische Zaken van de RVO. Dit kan schriftelijk door het bezwaarschrift via de post te versturen, maar kan in sommige gevallen ook digitaal, via eHerkenning of DigiD. Je kunt zelf een bezwaarschrift indienen, maar je kunt ook je intermediair machtigen om dit namens jouw organisatie te doen.

Het bezwaarschrift

Dit bezwaarschrift is voornamelijk een juridisch stuk en bevat nog geen technisch-inhoudelijke uitwerking. Hierin kan aangegeven worden waarom je het niet eens bent met de grond(en) van afwijzing. Na het indienen van het bezwaarschrift is het afwachten. De RVO rekent zes weken om het bezwaarschrift af te handelen, maar kan nog verlengd worden met zes weken. De grondslag van dit bezwaar zal getoetst worden door een jurist. Vervolgens wordt een hoorzitting ingepland om het bezwaarschrift te behandelen. Deze hoorzitting vindt plaats bij de RVO in Zwolle.

De hoorzitting

Een hoorzitting duurt maximaal 2 uur en wordt geleid door een jurist van de RVO. Deze persoon doet voor de technisch-inhoudelijke toetsing beroep op één of twee RVO adviseurs (WBSO beoordelaars) die nooit eerder een rol hebben gespeeld bij de beoordeling van jouw dossier. Tijdens een hoorzitting krijg je de gelegenheid om technisch-inhoudelijk toe te lichten waarom de voorgelegde S&O-activiteiten wel degelijk in aanmerking komen voor de WBSO. Neem een developer of technisch onderlegd persoon mee naar de hoorzitting, die de technische knelpunten en oplossingen van de ontwikkelingen duidelijk kan overbrengen. Het is aan te raden om een presentatie te maken, waarin de volgende zaken worden toegelicht: het R&D team, het WBSO project, de te ontwikkelen deliverables en ten slotte de technische knelpunten en oplossingsrichtingen van deze deliverables.

Vervolgens wordt een advies uitgebracht aan de jurist, die binnen twee weken zal besluiten tot handhaving van de afwijzing, een gedeeltelijke- óf volledige goedkeuring. 

Ondersteuning nodig?

Is jouw WBSO aanvraag afgewezen? En wil je in bezwaar, maar weet je niet precies hoe? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 29-4-2022

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers