SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Vluchtelingen wel degelijk aanwinst voor economie

Publicatie 5 december 2015 in Elsevier – Opiniestuk Sander Wolfensberger

Syp Wynia gaat in zijn column ‘Rekenfouten leiden tot aanname dat asielstroom verrijkend is’ (Elsevier, 9 november) wel erg kort door de bocht. Volgens Wynia is de Europese Commissie en de Nederlandse regering te optimistisch over de economische voordelen van de vluchtelingenstroom. Zolang vluchtelingen niet werken, redeneert hij, kosten ze geld.

Wynia wekt onterecht de suggestie dat vluchtelingen een kostenpost zijn voor de Nederlandse economie. Het barst namelijk van de onderzoeken waaruit blijkt dat vluchtelingen meer bijdragen aan het land waar zij een veilig heenkomen zoeken, dan dat ze aan dat land onttrekken. In vrijwel alle OESO-landen betalen vluchtelingen meer belasting dan dat ze aan uitkeringen ontvangen.

Bovendien versterken vluchtelingen de economische groei met hun arbeidspotentieel en hun consumptiekracht. Het Britse National Institute for Economic and Social Research becijferde dat het plan van premier Cameron om de toestroom van immigranten te stoppen een negatief effect zal hebben op het bruto binnenlands product, met als gevolg dat de overheidsuitgaven en de belastingdruk zullen toenemen.

Maar er is meer. Langlopend Deens onderzoek laat zien dat de instroom van vluchtelingen resulteert in de doorstroom van laagopgeleide Denen naar betere en beter betaalde banen. Eenzelfde studie van de Wereldbank geeft vergelijkbare resultaten voor vrijwel alle 34 OESO-landen. Ten slotte zorgt de aanwezigheid van buitenlanders op de werkvloer tot nieuwe ideeën, meer creativiteit en meer kenniscirculatie. Hoe verder het land van oorsprong, hoe groter het innovatie-effect, concludeerde onderzoeksbureau Panteia vorig jaar.

De komst van vluchtelingen, hoe schrijnend ook, is een zegen voor innovatief en ondernemend Nederland.

Deel dit stuk

op 25-1-2016

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers