SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Prinsjesdag 2016: de wijzigingen op een rijtje

SUBtracers heeft de kabinetsplannen doorgenomen en gekeken naar de impact voor innovatieve ondernemers. De conclusie is simpel: na jaren van grote wijzigingen en aanpassingen aan verschillende regelingen zoals de WBSO en EIA verandert er in 2017 bijzonder weinig. Alleen met betrekking tot de innovatiebox zijn er veranderingen, maar die waren eerder dit jaar al bekend. Lees verder voor de highlights.

WBSO 2017

Goed nieuws voor ondernemers die gebruik maken of willen gaan maken van de WBSO. De subsidieschijven & -percentages blijven ongewijzigd voor 2017 en het budget wordt verhoogd met ruim € 62 miljoen!

Dit houdt in dat ook in 2017 de WBSO bijdrage 32% over de eerste loonschijf tot en met € 350.000 bedraagt en het subsidiepercentage over de loonsom boven de € 350.000 16% blijft. Ook voor starters blijft het tarief van de 1e schijf 40% in 2017.

Innovatiebox

In 2017 wordt de Innovatiebox in het kader van belastingontduiking aangescherpt; een S&O-verklaring (WBSO-goedkeuring) wordt centraal gesteld als toegangsticket voor de regeling. Het wordt voor de toepassing van de Innovatiebox vereist dat het immateriële activum door de belastingplichtige zelf wordt voorgebracht, door ontwikkelactiviteiten die in Nederland plaatsvinden. Hiermee verlaagt het kabinet het risico dat in een ander land ontwikkeld immateriële activa naar Nederland wordt verschoven, om zodoende van Innovatiebox-voordelen te genieten.

Tevens wordt de Innovatiebox voor grote belastingplichtigen (nettogroepsomzet van meer dan € 250 miljoen over 5 jaar of brutovoordelen van meer dan € 37,5 miljoen over 5 jaar) beperkt. Voor deze ondernemingen geldt dat ze naast een S&O-verklaring ook moeten beschikken over een aanvullend toegangsticket voor de Innovatiebox. Dit betreft een octrooi, kwekersrecht, gebruiksmodel of vergunning voor het in handel brengen van een geneesmiddel of programmatuur. Met deze wijzigingen wordt de Innovatiebox in overeenstemming gebracht met afspraken die gemaakt zijn binnen de OESO.

EIA en MIA/Vamil

Ook in 2017 kunnen bedrijven gebruik blijven maken van zowel de Energie-investeringsaftrek (EIA) als de Milieu-investeringsaftrek (MIA/VAMIL). Deze regelingen zijn gericht op het stimuleren van investeringen in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Bedrijven krijgen hiervoor de mogelijkheid om een deel van hun investeringen af te trekken van de fiscale winst.

Ten gunste van industriële bedrijven heeft de overheid de besparingsnormen voor 2017 verruimd. Hierdoor komen investeringen met een langere terugverdientijd (12 jaar in plaats van 8 jaar) in aanmerking voor de EIA en wordt het budget met € 15 miljoen verhoogd naar € 176 miljoen. Voor de MIA/VAMIL blijft in 2017 het budget  € 90 miljoen.

Vragen over onze dienstverlening met betrekking tot WBSO of andere fiscale en subsidieregelingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 20-9-2016

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers