SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

MKB in Zuid-Nederland en plannen voor innovatie? MIT-Zuid 2017!

In 2016 hebben de Provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland samen de MIT Zuid regeling open gesteld om innovatie in Zuid Nederland te stimuleren. Maar liefst 112 projecten zijn hiervoor goedgekeurd. Dit betroffen zowel haalbaarheidsprojecten, innovatie-adviesprojecten als R&D samenwerkingsprojecten. Dit is in totaal goed voor ruim € 10,8 miljoen MIT-subsidie voor  het Zuid-Nederlandse MKB.

Waarvoor subsidie?

Binnen het MIT-Zuid programma zijn er een drietal financiële instrumenten om de eerste fases van innovatie te stimuleren voor het MKB. Dit betreffen projecten gericht op:

 • Het verkrijgen van innovatieadvies
 • Het uitvoeren van een haalbaarheidsproject
 • Het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Hierbij moeten projecten passen binnen minimaal één van de in de Regionale Strategie voor Slimme Specialisatie Zuid-Nederland (RIS3) gekozen topclusters. Deze hebben betrekking op Biobased, Maintenance, Logistiek, Performance Materials, Agro & Food en Life Sciences & Health. Daarnaast moeten projecten ook passen binnen één of meerdere thema’s uit de Innovatieprogramma’s Topsectoren van het Ministerie van Economische Zaken.

Openstelling MIT-Zuid 2017

Gezien het grote succes van de regeling in 2016, is uitvoeringsorgaan Stimulus Programmamanagement al druk doende met de voorbereidingen voor de openstelling van het MIT-Zuid programma in 2017.

Het is gebleken, dat de MIT Zuid-regeling niet alleen goed aansluit bij de innovatie-initiatieven van het MKB, maar ook een goede opstap is naar Europese R&D subsidieprogramma’s. Het is de bedoeling deze aansluiting in 2017 verder te optimaliseren.

De verwachting is dat het MIT Zuid programma in 2017 in grote lijnen hetzelfde eruit zal zien als in 2016. Een belangrijk verschil is echter, dat verwacht wordt, dat het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten zal dalen van € 50.000 naar € 25.000. Hierdoor wordt het mogelijk om met een vergelijkbaar budget meer MKB-bedrijven te bedienen.

Openstellingsdata voor MIT-Zuid 2017:

 • Innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten: 11 april 9:00 uur t/m 7 september 17:00 uur, op volgorde van ontvangst.
 • R&D samenwerkingsprojecten: 3 juli 9:00 uur t/m 7 september 17:00 uur, op basis van tendering.

Plannen voor een R&D-samenwerking, innovatieproject of haalbaarheidsstudie in 2017? Laat ons de MIT kansen checken. Meer weten? Bel nu 088 900 1100 of e-mail naar info@subtracers.com voor een afspraak.

Deel dit stuk

op 31-1-2017

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers