SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

ESF duurzame inzetbaarheid bijna open voor indiening!

Met het Europees Sociaal Fonds (ESF) levert de Europese Unie een bijdrage aan de versterking van de economische en sociale samenhang binnen Europa. Een voor het bedrijfsleven interessant onderdeel van de Subsidieregeling ESF, is het onderdeel “Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen”.

ESF Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen

Binnen dit ESF onderdeel gaat het om bijvoorbeeld

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken. Denk aan een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress.
 • Het bevorderen van een leercultuur binnen het bedrijf.
 • Het stimuleren van interne mobiliteit, het anticiperen op individuele ambities van werknemers, ontwikkelmogelijkheden daarbij en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur.

In het kort kunnen werkgevers dus subsidie aanvragen om hun werknemers langer en productief aan het werk te houden. De subsidie zelf heeft betrekking op advieskosten van een externe adviseur, die een advies opstelt en/ of de implementatie van het project begeleidt. Het subsidiebedrag kan oplopen tot wel € 10.000.

Interesse? Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 14 november tot en met 25 november 2016.

SUBtracers

Denk je als ondernemer aan een traject op het gebied van arbeidsparticipatie, arbeidstijdenmanagement of bevordering van gezond, veilig en productief werken van je medewerkers? Dan is ESF Duurzame inzetbaarheid mogelijk interessant voor jouw bedrijf! Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of bel 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 4-11-2016

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers