SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Nieuwe financieringsinstrumenten voor MKB in Flevoland

Flevoland wil innovatie in de provincie bevorderen

Doel is de Flevolandse kenniseconomie te stimuleren. Daarom stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om in te stemmen met de nieuwe Technologische MKB Innovatie-subsidieregeling 2014-2020 (TMI).

Kredietfaciliteit

Gedeputeerde Staten stellen ook voor een nieuwe kredietfaciliteit te creëren voor MKB in Flevoland die zich in de startfase van innovatieve projecten bevinden, na afronding van speur- en ontwikkelingsactiviteiten.

Doel van deze financieringsinstrumenten is om MKB-bedrijven in Flevoland te stimuleren om kennis en technologie samen te brengen en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Budget

Voorgesteld wordt om in 2014 € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de TMI-regeling 2014-2020 en de nieuwe kredietfaciliteit. Neem contact op met Sander Wolfensberger om de mogelijkheden te bespreken.

Deel dit stuk

op 27-10-2013

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers