SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Nieuwbouw of renovatie in de planning? Dan is wellicht MIA belastingkorting mogelijk!

Ook in 2018 is er weer belastingvoordeel voor duurzame investeringen mogelijk middels de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Met deze regelingen hebben bedrijven de mogelijkheid om een deel van de kosten aan deze investeringen van de fiscale winst af te trekken. Op de Milieulijst 2018 staan de bedrijfsmiddelen die in 2018 voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking komen.

Een interessante mogelijkheid hierbij bestaat uit Milieu-Investeringsaftrek op de nieuwbouw van of renovatie tot een duurzaam bedrijfsgebouw. Dergelijke (ver)bouwtrajecten zijn doorgaans zeer kostbaar, een aftrek van 13,5% of 27% van het investeringsbedrag op de fiscale winst is daarom zeer welkom. Welk percentage precies geldt, hangt af van de mate waarin het pand duurzaam wordt.

MIA op nieuwbouw of renovatie

Natuurlijk zijn er diverse randvoorwaarden voor MIA op nieuwbouw van of renovatie tot een duurzaam gebouw. Zo moet in ieder geval al het gebruikte hout duurzaam zijn en het gebouw moet voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Ook moet een Milieuprestatie-berekening (MPG) overlegd kunnen worden.

Daarnaast moet er een keurmerk zijn, denk hierbij aan Regeling groenprojecten 2016, BREEAM-NL, GPR Gebouw 4.3, LEED BD+C of het Slimbouwen Keurmerk. Het is hierbij goed om gedachten te houden, dat de deadline voor het doen van MIA melding 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting is. Het regelen van een keurmerk kan echter een veel langere doorlooptijd hebben. Begin dus al in het planningsstadium met je aannemer met het verkennen van de mogelijkheden hierbij. Zo kan je met de verschillende keuzes die gemaakt moeten worden al inspelen op de richtlijnen van het gewenste keurmerk én het aanvraagtraject hiervoor alvast in gang zetten.

Alle kosten aan het nieuwe utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan eisen kunnen opgevoerd worden. Denk hierbij o.a. aan dak- en gevel isolatie, LED-verlichting, HR-glas,  besparingssystemen voor klimaatinstallaties en verlichting etc.

Reparatie Milieulijst 2018: fouten in omschrijving bedrijfsmiddelen hersteld

Onlangs zijn wijzigingen doorgevoerd in de MIA Milieulijst met betrekking tot duurzame gebouwen: De omschrijving van enkele bedrijfsmiddelen zijn op een aantal punten aangepast en verhelderd. Dit geldt voor de verwijzing naar artikel 5.3 van het Bouwbesluit 2012 voor gebouwen met industriefunctie.

Ook is de definitie van renovatie aangepast, zodat de afbakening tussen renovatie en nieuwbouw is verduidelijkt. Verder is de termijn voor oplevering van een BREEAM In-Use certificaat verlengd van één naar drie jaar, waarmee deze in lijn wordt gebracht met de termijn voor oplevering van andere certificaten en keurmerken voor duurzaam bouwen.

Voor de gewijzigde onderdelen met betrekking tot duurzame gebouwen: zie de officiële bekendmaking in de Staatscourant van 4 juli 2018 alsook de gewijzigde Milieulijst 2018 op pagina 77-84. De wijzigingen werken terug tot en met 1 januari 2018!

Investeringsplannen?

Wanneer je als onderneming wilt investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zoals renovatie of nieuwbouw van een bedrijfsgebouw, dan SUBtracers kan je helpen bij:

 1. Het toetsen van specificaties van aan te schaffen bedrijfsmiddelen aan de randvoorwaarden van de MIA regeling.
 2. Op basis hiervan kunnen wij gerichte aanbevelingen doen ten aanzien van de voor de MIA in aanmerking komende bedrijfsmiddelen.
 3. Het opbouwen van het dossier van ondersteunende documentatie ten behoeve van de meldingen, waarmee richting de subsidieverstrekker aangetoond kan worden dat aan de voorwaarden voldaan wordt. Hiertoe onderhouden wij contact met de hoofdaannemer en diverse onderaannemers binnen het renovatieproject.
 4. Het verrichten van de meldingen namens de opdrachtgever en het voeren van de correspondentie daarover met de beoordelende instantie.

Aarzel bij investeringsplannen dus niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100. Wij helpen je graag verder!

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers