SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Interessante wijzigingen in de Milieulijst (MIA) 2019

Ook in 2019 is er weer belastingvoordeel voor duurzame investeringen mogelijk middels de Milieu-Investeringsaftrek (MIA). Met deze regeling hebben bedrijven de mogelijkheid om een deel van de kosten aan deze investeringen van de fiscale winst af te trekken. Op de Milieulijst 2019 staan de bedrijfsmiddelen die in 2019 voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking komen.

Circulaire economie

Het kabinet trekt in 2019 extra geld uit voor duurzame en circulaire initiatieven. Het doel is immers om in 2050 van Nederland een economie zonder afval te maken: een circulaire economie. Het is dan ook geen verrassing dat dit ook zijn weerslag vindt in de Milieulijst voor 2019. De Milieulijst biedt veel nieuwe mogelijkheden voor ondernemers die investeren in circulair ondernemen. Zo geldt het MIA voordeel in 2019 onder andere ook voor:

 • het weren van microplastics of zeer zorgwekkende stoffen uit producten (F 1300) en afvalwater (F 1544)
 • het verbeteren van de scheiding van kunststoffen (F 1410)
 • het aanwenden van gerecyclede grondstoffen (A 1413 en F 1471)
 • het duurzamer verpakken (F 1423)

Duurzame gebouwen

Natuurlijk zijn er diverse randvoorwaarden voor MIA op nieuwbouw van of renovatie tot een duurzaam gebouw. Zo moet in ieder geval al het gebruikte hout duurzaam zijn en het gebouw moet voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Ook moet een Milieuprestatie-berekening (MPG) overlegd kunnen worden.

Daarnaast moet er een keurmerk zijn, denk hierbij aan BREEAM-NL, GPR Gebouw 4.3 of LEED BD+C. Gebouwen met een Groenverklaring of met het Slim-Bouwen-keurmerk verdwenen van de lijst. De Milieulijst 2019 biedt daarnaast nieuwe mogelijkheden voor circulaire gebouwen met veel gerecyclede grondstoffen, een materialenpaspoort en een minimale CO2-voetafdruk (G 6100 en D 6101). Onverwarmde opslagloodsen komen in 2019 niet meer in aanmerking, tenzij ze aan de zeer strenge eisen voor circulaire gebouwen voldoen (D 6101). Daarnaast biedt de MIA regeling in 2019 voordeel voor ondernemers die hun bedrijfsterrein aanpassen aan het veranderende klimaat (D 6240).

MIA voor nieuwbouw van of renovatie tot een duurzaam gebouw aanvragen?

Het is hierbij goed om gedachten te houden, dat de deadline voor het doen van MIA melding 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting is. Het regelen van een keurmerk kan echter een veel langere doorlooptijd hebben. Begin dus al in het planningsstadium met je aannemer met het verkennen van de mogelijkheden hierbij. Zo kan je met de verschillende keuzes die gemaakt moeten worden al inspelen op de richtlijnen van het gewenste keurmerk én het aanvraagtraject hiervoor alvast in gang zetten.

Alle kosten aan het nieuwe utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan eisen kunnen opgevoerd worden. Denk hierbij o.a. aan dak- en gevel isolatie, LED-verlichting, HR-glas,  besparingssystemen voor klimaatinstallaties en verlichting etc.

Mobiliteit, klimaat en lucht

Het voordeel voor volledig elektrische voertuigen is aangepast (D 3110). Hybride auto’s en aardgasauto’s zijn van de lijst verdwenen, net als geluidarme mobiele werktuigen met verbrandingsmotor. De Milieulijst 2019 biedt echter wel meer mogelijkheden voor:

 • elektrisch aangedreven mobiele machines (F 3413 t/m F 3416)
 • transport op waterstof (A 3311 en F 3710)
 • Nieuw op de Milieulijst zijn laadpalen voor zware elektrische voertuigen (F 3721).

Ook op het gebied van klimaat en lucht zijn er wijzigingen: Nieuw op de Milieulijst is het tegengaan van overige broeikasgassen door de industrie (F 4200), verwarmingsketels met nog lagere NOx-emissie (B 4309) en ontstoffingstechnieken voor hout(pellet)gestookte ketels, kachels of ovens (A 4486).

Investeringsplannen?

Wanneer je als onderneming wilt investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zoals renovatie of nieuwbouw van een bedrijfsgebouw, dan kan SUBtracers je helpen bij:

 1. Het toetsen van specificaties van aan te schaffen bedrijfsmiddelen aan de randvoorwaarden van de MIA regeling.
 2. Het opbouwen van het dossier van ondersteunende documentatie ten behoeve van de meldingen, waarmee richting de subsidieverstrekker aangetoond kan worden dat aan de voorwaarden voldaan wordt. Hiertoe onderhouden wij contact met de hoofdaannemer en diverse onderaannemers binnen het renovatieproject.
 3. Het verrichten van de meldingen namens de opdrachtgever en het voeren van de correspondentie daarover met de beoordelende instantie.

Aarzel bij investeringsplannen dus niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100. Wij helpen je graag verder!

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers