SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Evaluatie Innovatiebox: Prinsjesdag 2016 meer info

Er gaan al enige tijd geluiden op, dat de zeer populaire Innovatiebox regeling op de schop gaat. De Innovatiebox is een onderdeel van de vennootschapsbelasting, op grond waarvan winst uit innovatieve activiteiten in Nederland wordt belast tegen een verlaagd effectief belastingtarief van 5%.

Eerder hebben we al gemeld, dat onder Europese druk de regeling met ingang van 2017 waarschijnlijk sterk wordt versoberd en dat de WBSO als toegangsticket hierbij mogelijk deels komt te vervallen.

Evaluatie

Over de periode 2010-2012 is een uitgebreide evaluatie uitgevoerd. Uit deze evaluatie komt naar voren, dat de Innovatiebox een doeltreffende en doelmatige regeling is. Er zijn drie belangrijke conclusies:

 1. De Innovatiebox draagt zoals bedoeld bij aan het behouden en aantrekken van R&D-activiteiten en de daaraan gerelateerde bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland.
 2. De regeling vergroot de regeling de omvang van R&D-activiteiten en innovatie van bedrijven in Nederland.
 3. Het grootbedrijf maakt relatief veel gebruik van de Innovatiebox: Ca. 80% van het belastingvoordeel komt bij het grootbedrijf terecht (o.b.v. data 2012), terwijl het slechts ca. 59% van de uitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk in Nederland doet.

Aanbevelingen

Ook bevat het evaluatierapport diverse aanbevelingen:

 • De S&O-verklaring als toegangsticket voor de Innovatiebox behouden en overwegen deze verplicht te stellen;
 • Strengere eisen m.b.t. de besteding van de belastingvermindering op basis van de Innovatiebox;
 • De complexiteit van de toepassing van de Innovatiebox waar mogelijk verminderen en deze zo transparant mogelijk maken;
 • Informatieverzameling omtrent toepassing en gebruik van de Innovatiebox meer structureel inrichten en data verder verrijken, zodat nauwkeuriger analyses kunnen worden uitgevoerd.

Staatsecretaris Wiebes van Financiën heeft de evaluatie van de Innovatiebox en de bijbehorende kabinetsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet zal de Tweede Kamer uiterlijk op Prinsjesdag 2016 voorstellen aanbieden over de verbeteringen van de Innovatiebox.

Vraag de innovatiebox aan of verleng je  lopende Innovatiebox afspraak voordat de regeling versoberd. Neem vandaag nog contact op met SUBtracers om de mogelijkheden door te spreken. Wij zijn bereikbaar via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 22-2-2016

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers