SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Innovatiebox in 2017: alleen R&D binnen Nederland beloond

De Innovatiebox, bedoeld om innovatie en R&D in Nederland te stimuleren, is de afgelopen jaren veelvuldig onderwerp van gesprek geweest in diverse grote economieën en westerse landen. De regeling zou het voor bedrijven aantrekkelijk maken om winst uit innovatie richting Nederland te sturen, terwijl het daadwerkelijke R&D-werk vooral in het buitenland plaatsvindt. Dit zou belastingontwijking in de hand werken. De G20 en de OESO hebben de strijd aangebonden met wereldwijde belastingontwijking. Hierdoor is ook de Innovatiebox onder vuur komen te liggen. In het Belastingplan dat met Prinsjesdag is gepubliceerd, zien we wat voor effect dit heeft op de Innovatiebox in 2017.

WBSO centraal gesteld als toegangsticket

Waar in het verleden een octrooi, kwekersrecht of een S&O-verklaring (WBSO goedkeuring) toegang gaf tot de Innovatiebox, geldt vanaf 2017 de WBSO als het enige toegangsticket. Bij een octrooi of kwekersrecht kan het immers zo zijn dat, hoewel deze in Nederland zijn aangevraagd, het leeuwendeel van het R&D-werk in het buitenland is verricht. Door de WBSO centraal te stellen als toegangsticket, beoogt de overheid enkel winst voortvloeiend uit R&D-werk dat in Nederland heeft plaatsgevonden te belonen met een korting op de vennootschapsbelasting.

Voor grote belastingplichtigen (netto groepsomzet van meer dan € 250 miljoen over 5 jaar of bruto voordelen van meer dan € 37,5 miljoen over 5 jaar) geldt vanaf 2017 dat zij een dubbel toegangsticket nodig hebben. Naast de WBSO is het voor hen ook vereist om in het bezitting te zijn van o.a. een octrooi, kwekersrecht, programmatuur of een vergunning om geneesmiddelen op de markt te brengen. Met deze aanscherping brengt de overheid de Innovatiebox in overeenstemming met de afspraken die gemaakt zijn binnen de OESO om belastingontwijking tegen te gaan.

Beperking toerekenbare winst aan de Innovatiebox in 2017

Tevens vindt een aanscherping plaats ten aanzien van de winst die toerekenbaar is aan de Innovatiebox in 2017; de zogenaamde nexus-benadering. Dit houdt concreet in dat als een onderneming een deel van de R&D-werkzaamheden uitbesteedt aan een verbonden lichaam (dat niet bij de fiscale eenheid hoort), de onderneming voor dit deel geen Innovatiebox meer mag toepassen. Ook deze maatregel is genomen in het kader van de internationale belastingafspraken die gemaakt zijn binnen de OESO.

Conclusie

Hoewel de Innovatiebox met name voor grote ondernemingen wordt aangescherpt, zijn de wijzigingen geen slecht nieuws voor innoverend MKB-Nederland. Met de regeling richt de overheid zich weer uitsluitend op R&D-werk dat in Nederland plaatsvindt. En dat is nou nét waarvoor de Innovatiebox bedoeld is: het bevorderen van innovatie in Nederland.

Ben je geïnteresseerd in het aanvragen van WBSO en de Innovatiebox in 2017 en de optimale insteek voor jouw bedrijf? Neem contact op met SUBtracers via info@subtracers.com of bel naar 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 27-9-2016

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers