SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Innovatiebeleid sluit niet aan op de dagelijkse praktijk!

Wij hebben het al eerder aan de kaak gesteld, samen met onze partner Nederland ICT: Innovatiestimulering in Nederland sluit niet aan op de wereld van vandaag.

Hierdoor krijgt de Nederlandse overheid geen grip op de innovatieprocessen van de sterkst groeiende sector; de ICT sector, zoals toegelicht in ons artikel innovatiestimulering en ICT. Dit valt ook te lezen in het FD artikel de Nederlandse overheid begrijpt niet hoe bedrijven innoveren.

Het bedrijfsleven staat gelukkig niet alleen in deze conclusie. In de vrijdag 7 december gepubliceerde studie ‘Digitalisering R&D’ van het Centraal Planbureau (CPB), concludeert deze dat het Nederlandse innovatiebeleid vooral grote, bestaande bedrijven bevoordeelt en nieuwkomers vaak het nakijken hebben.

Het CPB is vooral kritisch richting de WBSO en Innovatiebox, die samen de belangrijkste subsidies voor innovatiestimulering zijn in Nederland. Beide fiscale subsidies zijn niet volledig technologie- en organisatieneutraal.

WBSO

Het uitgangspunt van de WBSO regeling, is dat in principe elk bedrijf hiervoor een aanvraag kan indienen. Deze regeling geeft bedrijven een subsidie op de loonkosten van R&D medewerkers en andere R&D-kosten. In de praktijk is de WBSO echter vooral geschikt voor bedrijven die vooraf R&D inplannen, zelf het onderzoek doen en in hun aanvraag kunnen schetsen waar de ontwikkelingen toe moeten leiden. Door de toenemende digitalisering verandert het karakter van R&D, waardoor de discrepantie tussen innovatiestimulering middels de WBSO en de dagelijkse praktijk van innovatieve bedrijven steeds groter zal worden.

Innovatiebox

De Innovatiebox geeft een belastingvoordeel door bedrijfswinsten uit innovatieve activiteiten tegen een lager tarief te belasten. Hierover is het CPB zeer kritisch, omdat dit in feite betekent, dat alleen winstgevende bedrijven met innovaties uit het verleden beloond worden. De concurrentiepositie van overige bedrijven (de “uitdagers”) verslechtert hierdoor.

Aanbeveling CPB

De verschuiving naar open innovatie en naar concurrentie op de markt heeft gevolgen voor innovatie en marktdynamiek en stelt het beleid voor nieuwe uitdagingen. Om richting te geven aan toekomstig beleid voor innovatie in het digitale tijdperk stellen de onderzoekers van het CPB drie uitgangspunten voor:

 1. Faciliteer recombinatie (voortbouwen op kennis en innovaties);
 2. Zorg voor technologie- en organisatieneutraal innovatiebeleid;
 3. Zorg voor dynamische concurrentie.

Deze aanbevelingen sluiten aan op de aanbevelingen die volgden uit de brainstorm sessie met onze ICT relaties. Nu is Den Haag aan zet om meer toekomstbestendig innovatiebeleid te formuleren. Wij zijn benieuwd!

Vragen over onze dienstverlening met betrekking tot WBSO of andere fiscale en subsidieregelingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers