SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Gevolgen verlaging VpB voor EIA en MIA/Vamil

Uit het nieuwe regeerakkoord blijkt dat het kabinet de vennootschapsbelasting stapsgewijs wil gaan verlagen. De onderste schijf, die betaald moet worden over fiscale winsten tot €200.000, gaat van 20% in 2017 naar 16% in 2021. Het tarief voor winsten boven de €200.000 gaat van 25% nu naar 16% in 2021. Goed nieuws dus voor ondernemers, maar er zijn wel een paar dingen waarmee bedrijven rekening moeten houden om optimaal te profiteren. Zo heeft de hoogte van de vennootschapsbelasting invloed op de hoogte van bepaalde aftrekposten zoals de EIA, de Energie investeringsaftrek en de MIA/Vamil, de regeling Milieu-investeringsaftrek en Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Energie investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale aftrekregeling voor nieuwe bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen zoals gesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, oftewel de RVO. Dit betekent concreet dat je 55% van de kosten van een nieuw bedrijfsmiddel van de belastbare winst mag aftrekken, mits dit nieuwe bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Energielijst en minstens €2.500 kost.

Een rekenvoorbeeld: Als een onderneming in 2017 € 400.000 fiscale winst behaalt, dan moet daarover € 200.000 x 0,20 + €200.000 x 0,25 = € 90.000 VpB over betaald worden. Als deze onderneming een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de Energielijst ter waarde van € 100.000 aanschaft in dit jaar, dan kan 55% van het aanschafbedrag plus de kosten van montage afgetrokken worden. Er dient dan over slechts € 400.000 – (€ 100.000 x 0,55) = € 345.000 fiscale winst vennootschapsbelasting betaald te worden. Dit geeft  € 200.000 x 0,20 + € 145.000 x 0,25 = €  76.250 aan VpB. De EIA regeling levert dus onder de streep een besparing van € 13.750 op.

In 2021, als de stapsgewijze verlaging van de vennootschapsbelasting voltooid is, levert de EIA regeling significant minder op. In de situatie van ons voorbeeld is er sprake van € 200.000 x 0,16 + € 20.000 x 0,21 = € 90.000 VpB zonder EIA regeling en € 200000 x 0,16 + € 145.000 x 0,21 = €  59.950 VpB met gebruik van de regeling. Hier bespaart de onderneming dus maar € 11.550 euro door middel van de EIA regeling; een afname van 16% ten opzichte van 2017. Uiteraard is de grootte van dit verschil afhankelijk van het scenario, maar in alle gevallen valt het te behalen voordeel met deze regeling kleiner uit in de toekomst.

MIA/Vamil

De MIA oftewel Milieu investeringsaftrek is een regeling bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke technieken fiscaal aantrekkelijker te maken. De typen bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen zijn te vinden in de Milieulijst. De MIA kent verschillende categorieën met bijbehorende percentages, zijnde 36%, 27% en 13,5%. De MIA kan vaak in combinatie met de Vamil (waarover later meer) toegepast worden. Het is overigens niet toegestaan om zowel de MIA als de EIA toe te passen op dezelfde investering; er dient een keuze gemaakt te worden. In dit geval kiest men meestal voor de EIA, aangezien deze meer voordeel oplevert.

In de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen oftewel Vamil is bepaald dat de bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen volgens de Milieulijst voor maximaal 75% mogen worden afgeschreven in een jaar dat het de ondernemer het belastingtechnisch het beste uitkomt. Dit kan het jaar van aanschaf zijn, om zo meer direct beschikbare liquide middelen te realiseren, of om de afdracht te verminderen over een jaar waarin je buitengewoon veel winst gemaakt hebt.

De gevolgen van de verlaging VpB voor de MIA zijn vergelijkbaar met de gevolgen voor de EIA: het voordeel dat de regeling bedrijven oplevert neemt af. Voor de Vamil betekenen deze veranderingen dat de aftrek in sommige gevallen wat meer gespreid zou moeten worden over de jaren, omdat er niet meer afgetrokken mag worden dan dat er fiscale winst is in een gegeven boekjaar.

Plan verstandig!

Voor ondernemers betekent een lagere VpB dus dat zij minder belasting hoeven te betalen over hun fiscale winst, maar ook dat de EIA en MIA regelingen minder opleveren. Omdat de invoering van de nieuwe VpB tarieven stapsgewijs plaatsvindt, kan het dus lonen om nog in 2017 een bedrijfsmiddel dat in aanmerking komt voor EIA/MIA aan te schaffen dat je pas in 2018 in gebruik wil nemen, om zo de belastbare winst in 2017 omlaag te halen en optimaal te profiteren.

Mocht je naar aanleiding van dit stuk nog vragen hebben over de beste strategie op subsidiegebied voor uw bedrijf, neem dan gerust contact met ons op via 088 900 1100, info@subtracers.com of via je vaste SUBtracers-adviseur.

Deel dit stuk

op 17-10-2017

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers