SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Aanpassing beleidsregel technisch wetenschappelijk onderzoek WBSO

Binnen de WBSO kunnen voor verschillende typen projecten aanvragen worden ingediend. Voor het bedrijfsleven is een ontwikkelingsproject op het gebied van software, product of proces waarschijnlijk de meest bekende. Het is echter ook mogelijk om aanvragen in te dienen voor technisch wetenschappelijk onderzoek (TWO). Hierbij is het van belang dat er sprake is van het zoeken naar een verklaring voor een (technisch) verschijnsel. Dit is natuurlijk een behoorlijk abstracte omschrijving, waardoor het lastig kan zijn om te bepalen of je project in aanmerking komt.

Daarom bestaan er voor de  projectsoort Technisch Wetenschappelijk Onderzoek al sinds december 2004 beleidsregels. In een bijlage bij de toelichting op deze beleidsregels waren ter verduidelijking voorbeelden opgenomen van onderzoeken die binnen de scope van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) vallen. De beleidsmakers in Den Haag vinden deze voorbeelden achterhaald, waardoor aanvragers ten onrechte in de veronderstelling kunnen zijn of een project al dan niet kwalificeert. Daarom heeft het Ministerie onlangs een nieuwe beleidsregel gepubliceerd die de oude beleidsregel per 1 januari 2020 zal vervangen. In de nieuwe beleidsregels staan geen voorbeelden meer, hiervoor zal in de toekomst worden verwezen naar de Handleiding WBSO die jaarlijks door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) wordt gepubliceerd.

Technisch Wetenschappelijk Onderzoek in de WBSO

Een wetenschappelijk onderzoek komt in aanmerking voor de WBSO als het een technische focus heeft binnen een van de volgende onderzoeksgebieden: fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatietechnologie. Onderzoeken met bijvoorbeeld een economische, sociale of psychologische focus kwalificeren dus niet. Verder is het van belang dat het onderzoek gericht is op het verklaren van een verschijnsel, waarbij het onderzoekt zich richt op het doorgronden van achterliggende mechanismen. Aanvullend moet het zo zijn, dat de gezochte verklaring niet kan worden gegeven met de bestaande kennis.

Misschien ook interessant: ‘wanneer komt jouw wbso project in aanmerking’

Deel dit stuk

op 11-11-2019

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers