SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

WBSO-regeling

Inhoud WBSO-regeling

De WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) is een fiscale tegemoetkoming in de loonkosten van activiteiten gericht op research en development. De WBSO-regeling onderscheidt drie vormen van ontwikkeling: (onderdelen van) producten, productieprocessen en programmatuur (software).  Zowel ondernemers die werknemers in dienst hebben als zelfstandigen die inkomstenbelasting betalen, kunnen van deze regeling gebruik maken.

Belangrijkste voorwaarden

Om voor de WBSO in aanmerking te komen, dient in ieder geval aan enkele voorwaarden te worden voldaan. Hieronder volgen de belangrijkste voor ontwikkelingsprojecten:

 • Er is sprake van een ontwikkeling van software, product of proces, die nieuw is voor de aanvrager. Cruciaal bij een dergelijke ontwikkelingen is dat er sprake is van technische risico’s en onzekerheden. Centraal staat de vraag: waarom is het niet zeker dat deze ontwikkeling werkt en wat ga ik ontwikkelen om de verwachte knelpunten op te lossen?
 • De activiteiten/mijlpalen die moeten leiden tot een bepaalde ontwikkeling zijn systematisch georganiseerd.
 • De ontwikkelactiviteiten mogen verricht worden in een EU-lidstaat, mits de ondernemer in Nederland belasting afdraagt.
 • De WBSO-regeling is geldig tot het werkingsprincipe is aangetoond. Fine-tuning (of bijvoorbeeld architectuurbeschrijving zonder nieuwe programmatuurontwikkeling bij software) valt buiten de WBSO.

Ook technisch-wetenschappelijke onderzoeksprojecten kunnen in aanmerking komen voor WBSO. Belangrijk hierbij is dat er sprake is van het zoeken naar een verklaring voor een (technisch) verschijnsel. Het onderzoekt richt zich primair op het doorgronden van achterliggende mechanismen.

Lees meer in onze blog: Wanneer komt jouw project in aanmerking?

Bijdrage

De WBSO-bijdrage voor medewerkers in loondienst is als volgt opgebouwd in 2021: over de eerste € 350.000 van de totale S&O-loonsom bedraagt de WBSO-bijdrage 40% (50% voor starters), over het meerdere is dit 16%.

De S&O loonsom is hierbij opgebouwd uit twee componenten:

 • Urencomponent, gebaseerd op het aantal begrootte S&O uren vermenigvuldigd met het S&O uurloon.
 • Kostencomponent, voor overige kosten en uitgaven aan het ontwikkelingsproject. Dit wordt bepaald op basis van een forfaitaire opslag per aangevraagd S&O uur óf op basis van de daadwerkelijk begrootte kosten.

Het beschikbare budget voor 2021 is € 1.438 miljoen. 

Indieningstermijn

Er is geen ‘tussenmaand’ meer bij het aanvragen. De deadline voor het indienen van een aanvraag is de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Dus als je per 1 april gebruik wilt maken van de WBSO-regeling, dan moet uiterlijk 31 maart een aanvraag ingediend worden.

Jaarlijks mogen maximaal vier aanvragen worden ingediend. Deze moeten een periode van minimaal 3 maanden betreffen, ook mag er geen overlap zijn tussen de aanvraagperiodes.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers