SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Zienswijze RVO op programmatuurontwikkeling WBSO

Programmeren binnen de organisatie

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft in augustus 2014 een belangrijke uitspraak gedaan inzake de beoordeling van programmatuur projecten voor de WBSO door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RVO).

Kortweg komt het er op neer dat de RVO de (te) strikte voorwaarde dat binnen de eigen organisatie geprogrammeerd dient te worden niet meer (dan wel: minder strikt) dient toe te passen bij de beoordeling van de WBSO aanvragen.

Wat deze uitspraak concreet betekent voor de beoordeling van nieuwe WBSO aanvragen dan wel voor door de RVO uit te voeren audits is nog niet geheel duidelijk. Mogelijk komen technisch georiënteerde ondernemingen die zelf de concrete kaders en invulling van de te programmeren technisch nieuwe software definiëren (maar die niet alle programmeerwerkzaamheden in huis uitvoeren c.q. het coderen deels uitbesteden volgens het zogenaamde V-model) hiermee in de toekomst  alsnog in aanmerking voor toepassing van de WBSO. Het is in elk geval aannemelijk dat de RVO haar kijk op softwareontwikkeling zal moderniseren en dat is positief.

Het volledige nieuwsbericht zoals op 4 augustus gepubliceerd op de website van de RVO is te vinden via deze link.

Deel dit stuk

op 15-9-2014

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers