SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Wijzigingen innovatiebox internationaal erkend: gevolgen voor de EIA

De wijzigingen uit het belastingplan 2017 omtrent de Innovatiebox zijn onlangs officieel goedgekeurd door de Europese Unie. Hiermee is de Innovatiebox een internationaal aanvaard instrument ter stimulering van innovatieve activiteiten door bedrijven geworden.

Concreet betekent dit dat de volgende wijzigingen in werking zullen treden:

  •  Nexus-benadering: Een aanscherping op de winst die toerekenbaar is aan de Innovatiebox. Hierbij komt alleen winst voortvloeiend uit eigen R&D werkzaamheden en in aanmerking voor de innovatiebox. Uitbestede R&D werkzaamheden kunnen hiervoor dus niet meer worden meegenomen.
  • Biologische gewasbeschermingsmiddelen: De goedkeuring door de Europese Gedragscodegroep betekent dat in de toekomst ook biologische gewasbeschermingsmiddelen onder de innovatiebox meegenomen mogen worden.

Om bovenstaande wijzigingen te kunnen bekostigen treedt een dekkingsmaatregel in werking: Een verlaging van de Energie-Investering Aftrek (EIA). Dit heeft als gevolg dat het EIA-percentage met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 met een half procentpunt naar beneden wordt bijgesteld naar 55%. Hiertoe kunnen minder kosten van energiebesparende middelen van de fiscale winst worden afgetrokken.

Meer informatie over de Innovatiebox, of benieuwd of jouw ontwikkeling of innovatie in aanmerking komt voor een subsidie, fiscale regeling of krediet? Loop geen geld mis; neem contact met ons op en laat het ons uitzoeken. Bel nu 088 900 1100 of e-mail naar info@subtracers.com voor een afspraak.

Deel dit stuk

op 3-7-2017

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers