SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Wijziging MIT-zuid als gevolg van technische storing.

De provincie Noord-Brabant heeft een wijziging doorgevoerd in de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Nederland 2016. De wijziging betreft een aanvulling op de verdeelcriteria binnen paragraaf 2 Innovatieadviesproject en haalbaarheidsproject.

Door een technische storing in de digitale webportal van Stimulus, is het niet meer mogelijk om de exacte volgorde van binnenkomst te bepalen van de ingediende aanvragen. Hierdoor kan het principe ‘first come first serve’ niet toegepast worden en is besloten over te gaan op een loting principe.

Over de MIT

Nederlandse MKB-ondernemers spelen een belangrijke rol in innovatie en versterken de Nederlandse economie. Speciaal voor MKB -ondernemers biedt het ministerie van Economische Zaken instrumenten aan binnen het programma MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). De MIT heeft tot doel het stimuleren van de aansluiting van MKB -ondernemingen bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. De MIT-regeling wordt jaarlijks opengesteld voor nieuwe aanvragen. De eerstvolgende deadline voor indiening is 1 september.

Wanneer je als ondernemer in aanmerking denkt te komen voor de MIT-regeling en ondersteuning wenst in het aanvraagtraject of de administratieve afhandeling, kan SUBtracers hierin adviseren. Ook kunnen wij een rol spelen in het vinden van een passende samenwerkingspartner.

Deel dit stuk

op 29-7-2016

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers