SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

WBSO 2016: minimaal 10% extra voordeel

De WBSO zal in 2016 wat veranderen.

Voor ICT bedrijven geldt dat alle ontwikkelactiviteiten binnen de aanvragende entiteit moeten worden uitgevoerd. Voor DGA’s en bedrijven die veel ICT werkzaamheden uitbesteden, kan dit nadelig zijn. Bij een steekproef van SUBtracers over meer dan 500 ICT bedrijven blijkt echter een groei van 17%. Pure winst. Hieronder de belangrijkste wijzigingen. Belangrijkste conclusie: De regelgeving wordt aangepast aan de al jaren geldende realiteit.

Programmeren binnen de eigen entiteit

In het nieuwe Belastingplan komt een ICT-project enkel in aanmerking voor de WBSO indien technisch nieuwe programmatuur ontwikkeld wordt door één of meerdere ontwikkelaars in eigen loondienst. Het uitbesteden van codeerwerk wordt hiermee expliciet uitgesloten. De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, beoordelaar van de WBSO aanvragen) kijkt naar de profielen van deze ontwikkelaars om te beoordelen of deze medewerkers daadwerkelijk in staat zijn om technisch nieuwe programmatuur te ontwikkelen. Enkel het beschrijven van architecturen, modellen en algoritmen is niet genoeg; er moet een vertaalslag gemaakt kunnen worden naar het coderen van de nieuwe programmatuur. Zorg dat de LinkedIn-profielen van deze medewerkers hun technische vaardigheden voldoende belichten, zodat de RVO deze check effectief kan uitvoeren zonder daar aanvullende vragen over te hoeven stellen.

Aangescherpte WBSO definitie

Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2016 een aangescherpte definitie van programmatuur in het kader van de WBSO 2016 subsidie. Om voor de WBSO 2016 in aanmerking te komen dient programmatuur ontwikkeld te worden in een “formele programmeertaal”, zoals Java, C# en C++. De achterliggende gedachte is dat dergelijke formele programmeertalen dichter tegen de machine (computer) aansturing zitten, en daarom sneller tot technisch nieuwe programmatuur zullen leiden. Het wordt daarmee makkelijk om ICT-innovatie aan te tonen indien er in dergelijke formele programmeertalen gecodeerd wordt. Echter, veel Nederlandse ontwikkelaars programmeren tevens in andere programmeertalen, zoals PHP, .net, HTML en Python. Indien deze talen niet meer zouden kwalificeren, dan zou een groot aantal projecten niet meer in aanmerking kunnen komen voor de WBSO 2016. Hiermee zouden de stimuleringsmaatregelen voor ICT innoverend Nederland komen te vervallen.

De aanscherping van de definitie van programmatuur betekent niet dat andere talen worden uitgesloten. Het gaat erom dat technische vernieuwing plaatsvindt op code niveau. Met een formele programmeertaal is dit weliswaar makkelijker aan te tonen, maar met een andere programmeertaal is dit tevens mogelijk. SUBtracers kan de (voorgenomen) ontwikkelactiviteiten tegen het licht houden, en een WBSO-check op deze activiteiten uitvoeren. Neem contact met ons op, en wij helpen jou met het inschatten van de WBSO-slagingskans van jouw ICT project.

Deel dit stuk

op 19-10-2015

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers