SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Wat betekent de Miljoenennota 2019 voor WBSO?

Wat de beleidsmakers in Den Haag dit jaar weer voor ons in petto hebben, is voor een deel natuurlijk (weer) uitgelekt. Dit zijn echter doorgaans algemeenheden over koopkracht en welke begrotingsposten wellicht meer geld tegemoet kunnen zien.

Precieze cijfers en percentages voor fiscale regelingen zoals de WBSO, Energie Investerings Aftrek (EIA) en Milieu Investerings Aftrek (MIA) en voor subsidieregelingen ontbreken echter nog.

Kamerbief m.b.t. de verwachtingen voor WBSO

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in april dit jaar de Tweede Kamer in een kamerbrief al geïnformeerd over een eerste inschatting van de sleutels van de WBSO in 2019. Uit deze eerste inschatting (o.b.v. voorlopige uitvoeringscijfers 2017-2018) blijkt dat er budgettaire ruimte zou zijn om zowel de aftrekpercentages als de drempel van de eerste schijf in 2019 te verhogen.

Het ministerie van EZK was echter rap in haar reactie dat er niet is gecommuniceerd dat er in 2019 meer budget beschikbaar komt voor de WBSO, noch dat verhogingen daadwerkelijk doorgevoerd zullen gaan worden. Wij hebben daarom vol spanning gewacht op de publicatie van de Miljoenennota over de verwachte wijzigingen op het gebied van de WBSO-parameters in 2019.

Miljoenennota 2019 & WBSO

Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, is traditioneel de dag dat de regering het beleid en de begroting voor het volgende jaar presenteert in de Miljoenennota, het belastingplan en de verschillende begrotingen. In de tevens gepubliceerde kamerbrief m.b.t. WBSO in 2019 staat echter weinig spannends.

In principe blijft alles hetzelfde als in 2018:

Prinsjesdag 2018

Wel houdt Staatssecretaris Keijzer een slag om de arm: afhankelijk van de uitslag van de evaluatie van de WBSO, worden alsnog eventuele wijzigingen aan de regeling doorgevoerd. De evaluatie wordt naar verwachting eind november afgerond. Over de uitkomsten hiervan en eventuele aanpassingen in de regeling die hier uit volgen, wordt de Kamer en de rest van Nederland eind 2018 of begin 2019 geïnformeerd.

Het zou hierbij dan waarschijnlijk gaan om een ophoging van de eerste schijf met € 25.000 en een ophoging van 1% voor alle percentages. De tijd zal het leren!

Houd onze website of onze social media kanalen (LinkedIn, Facebook, Twitter) in de gaten voor het laatste subsidienieuws voor innovatief Nederland.

Ondersteuning nodig bij je WBSO aanvraag?

Vragen over onze dienstverlening met betrekking tot WBSO of andere fiscale en subsidieregelingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers