SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Uitslag MIT-haalbaarheidsprojecten 2019

Op 9 april 2019 openden de aanvraagloketten op landelijk en provinciaal niveau voor de MIT-haalbaarheidsprojecten. Alhoewel de loketten officieel pas sluiten op 10 september, staat dit instrument erom bekend dat het budget op de openingsdag al ruimschoots overschreven wordt. De wetgeving rondom het MIT-programma schrijft voor dat bij overtekening van het budget, de beoordeling zal plaatsvinden door middel van loting. Dat houdt in dat alle ingediende aanvragen een willekeurig nummer toegewezen krijgen en op volgorde van die nummering in behandeling worden genomen, totdat het beschikbare budget vergeven is. Ook dit jaar waren de beschikbare budgetten in de eerste week, en vaak al op de eerste dag overtekend. Nu de afhandeling van de aanvragen achter de rug is, kunnen we de balans opmaken van de MIT-haalbaarheidsprojecten ronde 2019.

De cijfers

Bij het landelijk loket zijn in totaal 395 haalbaarheidsprojecten ingediend. Hiervan zijn 233 (59%) projecten ingeloot voor beoordeling. Vervolgens zijn 176 (76% van 233) van de aanvragen met subsidie gehonoreerd. Voor het slagen van een MIT-haalbaarheidsaanvraag is het van belang dat het onderliggende project aansluit bij één van de relevante topsectoren. Als we verder op de ingediende aanvragen inzoomen zien we dat er behoorlijk grote verschillen zitten in het aantal ingediende projecten per topsector.

TopsectorTotaal ingediendIngelootToegekend
HTSM-ICT21512396
Creatieve Industrie1166962
Water28167
Energie18124
Logistiek1073
Chemie532
Life Science Health322
Totalen395232176

Een aantal statistieken zijn opvallend als we naar bovenstaande cijfers kijken. Zo is het duidelijk dat het gros van alle aanvragen een link met de topsector Hightech Systemen & Materialen (HTSM) zoekt. De topsector Creatieve Industrie is ook goed vertegenwoordigd met bijna een derde van alle ingediende projecten. Wat bij deze sector in het oog springt is dat 90% van de ingelote aanvragen ook daadwerkelijk subsidie heeft opgeleverd. Voor Water/Logistiek wordt ruim 40% van de ingediende aanvragen afgekeurd, en voor Energie is dit zelfs 67%. Van alle ingelote aanvragen wordt nog bijna een kwart niet toegekend. Dit laatste is natuurlijk erg jammer op het moment dat een aanvraag al het geluk heeft om ingeloot te worden.

SUBtracers en MIT-haalbaarheid 2019

SUBtracers heeft afgelopen jaar namens meerdere organisaties een MIT-aanvraag voor haalbaarheidsprojecten ingediend bij verschillende loketten met aansluiting bij verschillende topsectoren. Van dit aantal zijn 55% van de aanvragen ingeloot, wat min of meer overeenkomt met de cijfers van het landelijk loket. Met trots kunnen we zeggen dat alle aanvragen die zijn ingeloot, ook allemaal zijn gehonoreerd met subsidie. Wij (en de ontvangers van de subsidie) zijn erg blij met dit resultaat en kijken ernaar uit om dit succes voort te zetten in 2020! Interesse in de MIT in 2020, neem dan contact met ons op.

Auteur: Teun Schröder

Deel dit stuk

op 10-12-2019

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers