SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Subsidie in de regio

Provincies versterken lokale economie door ondernemers te steunen

Ook op provinciaal niveau kunnen ondernemers steun vinden – hoewel deze subsidies en regelingen nog wel eens overgeslagen worden, kunnen zij zeer interessant zijn. SUBtracers zet enkele interessante regelingen voor je op een rij.

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij zet in op een sterke Brabantse economie met duurzame concurrentiekracht. Hiertoe investeert en participeert de BOM in innovatieve ideeën. Dit doet de BOM middels verschillende fondsen:

 • Innovatiefonds Brabant. Financiering van innovatieve mkb-bedrijven, hoofdzakelijk in de Brabantse topclusters hightech, life science, biobased economy, agrofood, logistiek en maintenance en op maatschappelijk relevante innovaties. (Grootte fonds: €125 miljoen).
 • Energiefonds Brabant. Het Energiefonds Brabant zet met kapitaal en professionele ondersteuning kansrijke projectideeën om in concrete, duurzame energieprojecten in Brabant. (Grootte fonds: €60 miljoen).
 • Cleantechfonds Brabant. Dit fonds is gericht op jonge ondernemingen met innovaties op het gebied van nieuwe energietechnologie. De provincie richt zich met het Cleantechfonds op de combinatie van drie kansrijke energieclusters: zonne-energie, elektrisch rijden en intelligente netwerken. (Grootte fonds: €12 miljoen).
 • Biobased Brabant Fonds. De provincie heeft het Biobased Brabant fonds opgericht om biobased innovaties financieringsmogelijkheden te bieden. (Grootte fonds: €10 miljoen).

Noord-Hollandse TMI-regeling

Het doel van de Uitvoeringsregeling subsidie Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 is Noord-Hollandse mkb-ondernemers te stimuleren tot speur- en ontwikkelingsactiviteiten gericht op energiebesparing in gebouwen, hernieuwbare grondstoffen of opwekking van duurzame energie.

Subsidie:

 • Kleine onderneming: 30% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000.
 • Middelgrote onderneming: 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal €200.000.

De aanvraagperiode loopt van 5 april 2014 tot en met 31 maart 2015. Voor deze periode is een subsidiebudget van € 1,8 miljoen beschikbaar.

GO EFRO / Oost NV

Oost NV (Gelderland en Overijssel) krijgt in de periode 2014 -2020 € 285 miljoen beschikbaar van de Europese Unie en het Rijk gezamenlijk. Dit Europees Fonds Regionale Ontwikkeling  (GO EFRO) heeft als doel om innovaties en een koolstofarme economie te stimuleren.

Er zijn vier focus sectoren geïdentificeerd:

 • High Tech Systemen en Materialen (HTSM);
 • Gezondheid (Health);
 • Agrofood;
 • Energie & Milieutechnologie (EMT).

Binnen die sectoren beschouwen Gelderland en Overijssel ICT, water, chemie, de creatieve en de maakindustrie als sleutel technologieën.

Vooral het midden- en kleinbedrijf en kennisinstellingen in Gelderland en Overijssel komen in aanmerking voor de subsidie. Subsidiekosten bedragen minimaal €250.000,-.

LIOF

Het doel van de NV Industriebank LIOF (LIOF) is Limburg economisch vooruit te helpen. Daartoe ondersteunt LIOF bedrijven op het gebied van innoveren, investeren en vestigen. De focus ligt daarbij op zeven thema’s: Agrofood, Chemie en Materialen, Healthcare/Life Sciences, Hightech Systems, Logistiek, Energie en Regionale ontwikkelorganisaties en –programma’s. Hiertoe heeft LIOF de beschikking over verschillende instrumenten:

 • Grensoverschrijdende clusterstimulering: subsidie tot 50% van de subsidiabele kosten variërend van € 100.000 tot € 250.000;
 • Kennischeque: € 6.500;
 • Innovatielening: lening tot 50% van het totale innovatiebudget en maximaal           € 300.000;
 • Towards “Top Technology Cluster”: innovatievoucher van € 5.000;
 • Techstart: lening variërend van € 30.000 tot € 35.000;
 • Startersfonds: minderheidsparticipatie bestaande uit een combinatie van aandelen en een achtergestelde lening met een maximale waarde van € 150.000;
 • Participatiefonds: afhankelijk van bedrijfsgrootte € 150.000 – € 2 miljoen;
 • Limburg Ventures: participatie variërend van € 250.000 tot € 1,5 miljoen;
 • Nedermaas High Tech Ventures: participatie van maximaal € 500.000;
 • LimburgMakers: de hoogte van de bijdrage varieert per subsidie-instrument en kan oplopen tot maximaal € 140.000.

InnovationQuarter (Zuid-Holland)

InnovationQuarter beheert een investeringsfonds met een beginkapitaal van €28 miljoen. Daarmee participeert InnovationQuarter in innovatieve bedrijven (zowel early stage als MKB) met een gedegen business plan.

Deze bedrijven zijn gevestigd in Zuid-Holland en bij voorkeur actief binnen de sectoren:

 • Clean Tech,
 • Life Sciences & Health
 • Safety & Security.

Het kapitaal wordt verstrekt in de vorm van participaties en/of achtergestelde leningen. De participaties kennen een maximale omvang van € 2,5 miljoen en betreffen altijd een minderheidsbelang. Voor alle vormen van financiering geldt de eis dat er (private) co- investeerders zijn of worden gevonden.

NIOF (Groningen, Drenthe, Friesland)

De Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF) is een subsidieregeling voor MKB ondernemers in de provincies Groningen, Drenthe en/of Friesland met als doel ondernemers in deze provincies te helpen om innovatieve projecten uit te voeren, afzet en omzet te vergroten, bedrijfsvoering te verbeteren en om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

De maximale subsidie bedraagt € 100.000. Kosten die in aanmerking komen betreffen: advieskosten, bouw van prototypes, materiaal van prototypes, strategisch marketingplan, marktverkenning, haalbaarheidsonderzoek, bedrijfsovername, kosten gemaakt voor inzetbaarheid van werknemers en kosten gemaakt voor deelname aan buitenlandse beurzen.

Fryslân Fernijt IV

Met Fryslân Fernijt wil de provincie Fryslân een impuls geven aan innovatie in de regio. Innovatie is goed voor de economische ontwikkeling van Fryslân en versterkt de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven.

Projecten met een experimenteel en risicovol karakter, welke maatschappelijke uitdagingen (binnen een van de vijf kernthema’s) aanpakken op nieuwe wijze, komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 200.000.

Binnen het programma zijn vijf kernthema’s (maatschappelijke uitdagingen) aangewezen, welke in het bijzonder van belang zijn voor de economische ontwikkeling van Fryslân:

 • Zorgeconomie
 • Agrofood
 • Duurzame energie
 • Watertechnologie
 • Toerisme & Recreatie

De Fryslân Fernijt IV eerste tender sluit op 9 mei 2014 om 12.00 uur. Er is een budget van € 1.200.000 beschikbaar.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over subsidie in jouw regio.

Deel dit stuk

op 7-4-2014

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers