SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Stimuleringsregelingen duurzame innovatie

Voor ondernemers en organisaties die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie en de circulaire economie is het mogelijk om binnenkort aanvragen in te dienen voor twee interessante subsidieregelingen. Nadat op 28 juni dit jaar het Nederlandse Klimaatakkoord is gepresenteerd, met daarin honderden maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, zien we de eerste concrete stimulering van dit plan terug in het subsidielandschap. In deze oproep gaat het om de DEI+ (Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie) en SDE+ (Stimulering Duurzame Energie).

DEI+

In deze DEI+ oproep staat de circulaire economie, met betrekking tot een duurzamer gebruik van grondstoffen centraal. Specifiek wordt onder de circulaire economie gerekend recycling en hergebruik van afval, en reparatie en gebruik van bio-based grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. De DEI+ subsidiemodule ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten. Een pilotproject betreft een proefproject waarin innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in een representatieve omgeving onderhevig aan reële omstandigheden. Bij een demonstratieproject gaat het om investeringssteun voor praktijktoepassingen door een eindgebruiker of exploitant. De aanvrager van de subsidie is in dit geval tevens eigenaar van hetgeen waarin geïnvesteerd wordt.

Voor deze regeling is een budget van € 44 miljoen beschikbaar, met een maximale subsidie per project van € 6 miljoen. De subsidiepercentages zijn project-afhankelijk en variëren tussen de 25 en 45%. Goedgekeurde projecten moeten afgerond zijn op 31 december 2020. De regeling wordt opengesteld vanaf 1 augustus, waarna ondernemers tot en met 22 september 2020 aanvragen kunnen indienen.

SDE+

De SDE+ regeling richt zich op ondernemers actief in de hernieuwbare energie. Er zijn vijf categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon. Iedere SDE+ openstellingsronde heeft meerdere fases, waarbij er per fase een maximaal €/kWh tarief wordt bepaald, dat met het project verdiend kan worden. Naarmate de fases vorderen, neemt het tarief toe. De subsidie die de RVO toewijst is een maximumbedrag. De uiteindelijke hoogte wordt per jaar berekend op basis van de hoeveelheid subsidiabele hernieuwbare energie die geproduceerd is. Denk hierbij aan de verduurzaming van productieprocessen middels eigen energieopwekking of de ontwikkeling van slimme nieuwe energieopwekkingsmethoden.

Op 10 juli 2019 maakte minister Wiebes de uitgangspunten van de SDE+ najaarsronde bekend. Deze ronde bestaat uit 3 fases, waarvan de aanvragen voor fase 1 vanaf 29 oktober tot 14 november 2019 ingediend kunnen worden. In totaal is een budget van 5 miljard beschikbaar.

Interesse?

Lijkt één van bovenstaande regelingen bij jouw onderneming aan te sluiten of wil je meer informatie ontvangen over de aanvraagprocedure en de verschillende vereisten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag mee met de duurzame ambities van jouw onderneming en assisteren je vanaf het begin van de aanvraag tot het einde van je project!

Auteur: Teun Schroder

Deel dit stuk

op 25-7-2019

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers