SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Software ontwikkeling en WBSO

Software ontwikkeling gaat sneller met de WBSO

De WBSO-regeling is bedoeld voor stimulatie van R&D in Nederland, dus ook voor softwareontwikkeling. Het blijkt voor veel ondernemers in de ICT echter lastig om de eigen ontwikkelingen te vertalen naar het voorgeschreven format van een WBSO-aanvraag.

De RVO wil over het algemeen een lineair ontwikkelproces in de aanvraag zien, waarbij de beoogde deliverables knelpunten en oplossingsrichtingen bij voorbaat al bekend zijn. Dit, terwijl softwareontwikkelingen veel vaker kort-cyclisch en iteratief van aard zijn, met nog onbekende obstakels. Daar komt nog bij dat de RVO sinds enkele jaren een strenge definitie van WBSO-waardige programmatuurontwikkeling hanteert, wat een goede aanvraag er niet makkelijker op maakt.

SUBtracers, je subsidiepartner op het gebied van ICT

SUBtracers weet als geen ander hoe ingewikkeld het voor ICT-ondernemers is om de vertaalslag te maken tussen programmeer technische informatie en een solide subsidieaanvraag. Met onze breed geschoolde experts uit een veelvoud van disciplines en jarenlange ervaring op het gebied van subsidies, hebben wij de knowhow om te schakelen met developers en software engineers. Wij vertalen deze technisch inhoudelijke informatie vervolgens naar een succesvolle WBSO-aanvraag.

WBSO en softwareontwikkeling in 2020

Per 1 januari 2020 veranderen de regels omtrent de indieningstermijn van de WBSO-aanvragen. Het uiterste moment van het indienen van een WBSO-aanvraag wordt gewijzigd van ten minste een maand voorafgaand aan een periode naar slechts een dag voor die periode. Tevens verandert het aantal mogelijke aanvraagmomenten per kalenderjaar van drie naar vier. Voor ontwikkelaars betekent dit dat er minder ver vooruit gekeken hoeft te worden, wat beter aansluit aan op de Agile ontwikkelmethodiek die veel ICT organisaties hanteren.

Des te meer reden om ook als softwarebedrijf gebruik te maken van de WBSO-regeling! SUBtracers helpt je om de regeling maximaal te benutten.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers