SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Sneak preview Miljoenennota 2018 m.b.t. WBSO

Het is elk jaar weer de vraag wat de beleidsmakers en uitvoerders met betrekking tot de WBSO regeling voor ogen hebben in het nieuwe jaar. In deze blog vindt je meer informatie over de verwachte wijzigingen op het gebied van de budgetten, percentages en het aanvraagproces voor 2018.

Miljoenennota 2018: wat kunnen we verwachten m.b.t. de WBSO?

Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, is traditioneel de dag dat de regering het beleid voor het volgende jaar aankondigt. In de Miljoenennota die dan door de minister van Financiën gepresenteerd wordt, wordt de begroting voor 2018 bekend gemaakt. Omdat het kabinet echter demissionair is, zal de Miljoenennota weinig spannend zijn. Nieuw beleid zal immers afhangen van het nieuwe kabinet.

Gelukkig kunnen wij al wel een en ander zeggen over hoe de WBSO in 2018 waarschijnlijk ingevuld gaat worden.

De WBSO percentages gaan omlaag

Minister Kamp (EZ) is in een kamerbrief recent ingegaan op de WBSO zoals deze benut is in 2016 en de impact daarvan op 2018. De cijfers liegen er niet om: in 2016 is het budget voor WBSO met € 65 miljoen overschreden. Deze hogere uitputting komt met name omdat de omvang van de R&D van bedrijven sterker is gestegen dan vooraf voorzien.

Door de jaarlijkse kostenstijging van de verschillende onderdelen van de WBSO zou de regeling in 2018 bij continuering van de huidige voorwaarden € 1.242 miljoen gaan kosten, wat ruim meer dan de €1205 miljoen die nu op de begroting voor 2018 is geraamd. Daarnaast geldt, dat de overschrijding van het WBSO-budget in 2016 gecompenseerd moet worden in 2018. Zelfs als we het resterende RDA budget van 2014 á € 23 miljoen toevoegen aan het WBSO-budget voor 2018, zitten we met een fors begrotingsgat.

De WBSO-systematiek brengt met zich mee dat de parameters van de WBSO jaarlijks aangepast worden aan het beschikbare budget. Uitgaande van de huidige inzichten betekent dit naar verwachting een daling van het tarief van de tweede schijf van 16% naar 14% en een daling van de eerste schijf van 32% naar 31%. Het kabinet zal naar verwachting in november een en ander met betrekking tot de WBSO in 2018 definitief vaststellen. SUBtracers houdt de berichtgeving hierover natuurlijk scherp voor je in de gaten.

Aanvraagproces WBSO op de schop

De eerder door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangekondigde wijzigingen voor het aanvragen van WBSO in 2018 gaan door. Dit brengt met zich mee, dat met ingang van 2018 alleen nog gebruik gemaakt kan worden van het online WBSO-aanvraagprogramma. Het offline aanvraagprogramma komt volledig te vervallen. Wel zal er een projectformulier in pdf format beschikbaar worden gemaakt, waarmee nieuwe projecten deels offline voorbereid kunnen worden. Tevens zullen vragen die de RVO voor de beoordeling of statistiek niet gebruikt, worden verwijderd en zullen sommige invoervelden worden vergroot.

Als je voor je WBSO aanvraag door SUBtracers begeleid wordt, is deze praktische kant van het aanvraagproces natuurlijk minder van belang. Wat wel belangrijk is, is dat in onze ervaring wijzigingen op IT gebied bij de RVO doorgaans gepaard gaan met kinderziektes en technische uitdagingen. Om problemen bij de indiening van je aanvraag te voorkomen, raden wij daarom aan om het aanvraagtraject vroeg in te zetten. Laat het niet op deadline dag (30 november a.s.) aankomen, maar start nu al met het op een rijtje zetten van de inhoud van je aanvraag!

Ondersteuning nodig bij je WBSO aanvraag?

Vragen over onze dienstverlening met betrekking tot WBSO of andere fiscale en subsidieregelingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers