SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

SLIM-regeling aanvragen voor 2021!

Ondernemers kunnen vanaf maart 2022 weer gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Het doel van de SLIM-regeling is om het leren en ontwikkelen in het MKB te stimuleren. Oftewel: ‘een leven lang ontwikkelen’. Deze regeling is niet alleen interessant voor MKB-ondernemingen, ook werkgevers uit het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie komen in aanmerking.

De SLIM-regeling brengt op verschillende niveaus binnen organisaties en bedrijven ondersteuning. Denk hierbij aan initiatieven zoals:

 1. Het doorlichten van een onderneming om tot een opleidings- of ontwikkelplan te komen.
 2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers.
 3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode om medewerkers te stimuleren kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.
 4. Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.
 5. Het oprichten van een bedrijfsschool.

De SLIM-regeling in 2022

Net zoals in 2021, worden subsidieaanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst. Alleen bij overtekening vindt loting plaats en worden de subsidieaanvragen op basis van de door loting bepaalde volgorde beoordeeld. Projecten met een individuele subsidieaanvrager kunnen worden ingediend vanaf 2 maart t/m 31 maart 2022 en van 1 september t/m 30 september 2022. Voor samenwerkingsverbanden en het grootbedrijf is de enige aanvraagperiode vanaf 1 april t/m 30 juni 2022.

Binnen de SLIM-regeling bestaan twee mogelijke paden die bewandeld kunnen worden. Een pad voor een individuele aanvrager en een voor het aanvragen voor een samenwerkingsverband. Voor individuele aanvragers is het subsidiebedrag vastgesteld op maximaal € 24.999. Het deel van de projectkosten dat wordt vergoed, varieert tussen de 60% en 80%. Het percentage hangt van de omvang van de MKB-onderneming. Projectkosten kunnen bestaan uit zowel externe als interne kosten. Denk hierbij aan het inhuren van specialisten, organiseren van workshop, etc. Voor een samenwerkingsverbanden is de maximale subsidie per samenwerking €500.000. Voor meer details rond de SLIm-regeling, bezoek de informatie pagina.

Wijzigingen t.o.v. 2021

Naar aanleiding van de eerste openstelling van de regeling in 2021 heeft de RVO voor 2021 enkele wijzigingen doorgevoerd in de SLIM-regeling. Deze hebben betrekking op:

 • De kosten van een externe adviseur zijn maximaal €125,- per uur excl. BTW. Is het tarief hoger dan €125,-, dan zijn de kosten boven dit bedrag niet subsidiabel.
 • Kosten voor reizen, huisvesting, administratie en afschrijvingen zijn in 2022 niet meer subsidiabel.
 • De eindrapportage van het ontwikkel- of loopbaanadvies moet voorzien worden van een zogeheten prestatieverklaring. Deze verklaring moet door de deelnemer en de betrokken loopbaanadviseur ondertekent worden. Hierbij moet ook per medewerker de inhoud van het advies toegelicht worden.
 • Per openstelling is het mogelijk om nog maar één subsidieaanvraag in te dienen. Bij brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, opleidings- en ontwikkelingsfondsen en werknemers- of werkgeversverenigingen geldt deze regel niet.

Wilt u meer weten en/of investeren in de ontwikkeling van uw eigen personeel en hiervoor de SLIM-subsidie aanvragen? Neem dan contact op met SUBtracers via 088-900 1100 of via mail info@subtracers.com.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers