SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

SLIM-regeling gepubliceerd

Ondernemers kunnen vanaf maart 2020 gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Het doel van deze regeling is om het leren en ontwikkelen in het MKB te stimuleren. Daarnaast komen werkgevers uit het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie ook in aanmerking.

De SLIM-regeling wil op verschillende niveaus binnen organisaties en bedrijven ondersteuning bieden. Denk hierbij aan initiatieven zoals:
a. Het doorlichten van een onderneming om tot een opleidings- of ontwikkelplan te komen.
b. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers.
c. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode om medewerkers te stimuleren kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.
d. Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De SLIM-subsidie bestaat uit twee verschillende subsidiemogelijkheden: een mogelijkheid voor individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden. Het maximale subsidiebedrag voor individuele aanvragers is € 24.999 (met uitzondering van landbouwbedrijven, waarvoor een maximum geldt van € 20.000). Voor initiatieven a t/m c, bedraagt de subsidie voor een kleine ondernemer 80% van de subsidiabele kosten, voor een middelgrote ondernemer is dat 60%. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties een aanvraag indienen. De maximale subsidie per samenwerking is €500.000.

Het verwachte effect is dat door de subsidieregeling, ondernemers en daarnaast grootbedrijven meer investeren in een cultuur waarin het up to date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is.

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Projecten met een individuele subsidieaanvrager kunnen worden ingediend vanaf 2 maart t/m 31 maart 2020 en van 1 september t/m 30 september 2020, voor samenwerkingsverbanden en het Grootbedrijf is de aanvraagperiode vanaf 1 april t/m 30 juni 2020. Het budget voor 2020 is € 15 miljoen (eerste tender MKB), € 14,5 miljoen (tweede tender MKB), € 17,5 miljoen (samenwerkingsverbanden) en € 1,2 miljoen (grootbedrijven).

Deel dit stuk

op 5-12-2019

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers