SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Scherpere beoordeling WBSO, voorkom een afwijzing!

We zien dat de beoordeling van WBSO-aanvragen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steeds strenger wordt en in enkele gevallen zien we zelfs dat doorlopende en eerder goedgekeurde projecten zelfs (gedeeltelijk) worden afgewezen. Met een goede voorbereiding kan in veel gevallen een ongewenste verrassing voorkomen worden. Hieronder zullen wij een aantal beoordelingsgronden bespreken en geven we tips om een afwijzing te voorkomen.

Technische nieuwheid

Een door de RVO veelgebruikte afwijzingsgrond is het niet voldoende aannemelijk kunnen maken van de technische nieuwheid van een innovatieproject. Routinematige ontwikkeling is voor veel organisaties belangrijk, maar leidt niet tot een technisch nieuw product of tot technisch nieuwe programmatuur en komt daarom niet in aanmerking voor de WBSO. De technische nieuwheid van een innovatie wordt gekenmerkt door het op voorhand kunnen voorspellen van technische knelpunten die optreden gedurende de ontwikkeling en waarvan de voorgenomen oplossingsrichting een aanzienlijke technische onzekerheid kent voor de aanvrager. De technische werking van dat wat ontwikkeld wordt staat niet bij voorbaat al vast. De hierbij optredende technische risico’s dienen op voorhand goed te kunnen worden onderbouwd.

Tip: Het criterium van technische nieuwheid geldt voor iedere aanvrager afzonderlijk, waarbij de maatstaf de eigen technische kennis en kunde van de aanvrager is. Door de eigen technische kennis en kunde inzichtelijk te maken en concreet aan te geven waar dit niveau in het voorliggende innovatietraject wordt overstegen, wordt een goede onderbouwing gegeven waarom sprake is van een WBSO project. Ga dus na waar jouw ontwikkelaars buiten de gebaande innovatiepaden treden.

Focus op (programmeer)technische knelpunten

Belangrijk is dat er met een technische bril gekeken wordt naar de ontwikkelactiviteiten binnen het WBSO project. Uit de WBSO-aanvraag moet duidelijk blijken wat het technische probleem of knelpunt is waaraan gewerkt wordt en wat de gekozen of te onderzoeken oplossingsrichting hierbij is. Alleen als de werkzaamheden van de aanvrager bestaan uit het daadwerkelijk oplossen van (programmeer)technische knelpunten tijdens de ontwikkeling van een nieuw product, proces of softwarecomponent, kunnen de werkzaamheden mogelijk worden beschouwd als Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O).

Tip: Uit de aanvraag moet blijken welke concrete (programmeer)technische problemen worden verwacht in de voorliggende aanvraagperiode. Enkel het benoemen van functionele eisen waar de programmatuur aan moet voldoen of enkel het omschrijven van tekortkomingen in de huidige programmatuur is niet voldoende voor een positieve beoordeling voor de WBSO.

Gedeeltelijke afwijzing

In sommige gevallen wordt een aanvraag gedeeltelijk afgewezen. Een veelvoorkomende reden voor een gedeeltelijke afwijzing is dat het project en de technische nieuwheid ervan wel worden toegekend, maar niet alle werkzaamheden in het project als S&O worden aangemerkt. Voorbeelden van werkzaamheden die niet als S&O worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld: functioneel ontwerp, (ontwikkel)werkzaamheden buiten de EU, projectmanagement en administratieve werkzaamheden. Ook onderdelen binnen het aangevraagde project die worden gezien als routinematige ontwikkelingen kunnen hierbij worden afgewezen.

Tip: Vraag ons naar de WBSO handleiding van SUBtracers. Hierin staat een lijst met werkzaamheden die niet in aanmerking komen voor de WBSO.

Ondersteuning nodig?

Heb je moeite met het opstellen van een WBSO aanvraag of heb je een (gedeeltelijke) afwijzing ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 14-8-2017

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers